Ποια τα θέματα της Κω που θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Share This Post

 

Ποια τα θέματα της Κω που θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/9-8-2019), του άρθρου 176 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.4623/2019, και του άρθρου 177 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-07-2018), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης: Υποστηρικτικές μελέτες και οριστική μελέτη του έργου: «Επέκταση προβλήτας λιμένα Αγαθονησίου».

2. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο-ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 85940 του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Σύμης».

3. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου ΚΩ με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο – κατακύρωσης διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) της επιτροπής του διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 80892 του έργου: «Καθαρισμός – Κλαδέματα ΕΟΔ Νήσου Κω».

5. Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στο προσωρινό ανάδοχο, για το έργο: «Διαμόρφωση οδού προς Αγ. Φανούριο» οικισμού Αγ. Μαρίνας Κάσου.

6. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων-πρώην Δημοτικής ενότητας Καλλιθέας».

7. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων-πρώην Δημοτικής ενότητας Αφάντου».

8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή προβλήτας στη Νήσο Στρογγύλη».

9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καλύμνου».

10. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων για : Αντικατάσταση Φθαρμένων Φωτιστικών Σωμάτων στην Περιφερειακή Οδό Ν. Τήνου».

11. Έγκριση Πρακτικού άγονου Διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μυκόνου (2019)».

12. Έγκριση Πρακτικού άγονου Διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κιμώλου (2019)».

13. Έγκριση Πρακτικού άγονου Διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Φολεγάνδρου (2019)».

14. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σύρου (2019)».

15. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κέας (2019)».

16. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σίφνου (2019)».

17. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Ηρακλειάς (2019)».

18. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Πάρου – Αντιπάρου (2019)».

19. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Νάξου (2019)».

20. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κύθνου (2019)».

21. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων».

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Ίου (χρήση 2019)».

23. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WTM 2020 στο ΛΟΝΔΙΝΟ (02-04/11/2020)» προϋπολογισμού 162.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.

24. Έγκριση όρων δημοπράτησης διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για ένα έτος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

25. Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες ΚΩ -ΚΑΛΥΜΝΟΥ και στα νησιά ΜΕΓΙΣΤΗ – ΣΥΜΗ – ΧΑΛΚΗ – ΚΑΣΟΣ».

26. Έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας του έργου: «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδά Δ.Κ. Αρχαγγέλου».

27. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμβασης προμήθειας.

28. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 2oυ σταδίου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχoλικά έτη 2019-2021.

29. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών κι οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Υποέργο 4: Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής κοινωνικής σύμπραξης (Νο 54) Καλύμνου-Καρπάθου.

30. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

31. Έγκριση των όρων Δημοπράτησης καθώς και των Μελών των Επιτροπών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων».

32. Έγκριση των όρων Δημοπράτησης καθώς και των Μελών των Επιτροπών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

33. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

34. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019».

35. Έγκριση 3ου πρακτικού «Εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021».

36. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακίνητου για την στέγαση αποθηκών τροφίμων και ειδών στη νήσο Σύρο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

37. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020.

38. Προγραμματισμός πρόσληψης Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020.

39. Ματαίωση σύμβασης και κατάρτισης νέας του έργου: «Συντήρηση ενός ανελκυστήρα σε κτίριο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

40. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου.

41. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων.

42. Δικαστικές υποθέσεις.

43. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

44. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

45. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

46. Επικύρωση πρακτικών 2ης / 06-02-2020, συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Συγκίνηση και υπερηφάνεια στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας Ποντίων στην Κω

  Συγκίνηση και υπερηφάνεια στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας Ποντίων στην Κω Με κάθε λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, παρουσία πλήθους κόσμου

©2020 radioproto.gr is made with by