Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση την σύγκληση της Επιτροπής ( του άρθρου 26 Ν. 1892/1990 ) για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση την σύγκληση της Επιτροπής ( του άρθρου 26 Ν. 1892/1990 ) για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντη στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την «Ανάγκη σύγκλησης της Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου του άρθρου 26 Ν. 1892/1990 για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές από υπηκόους τρίτων χωρών».

 

Η Κοινοβουλευτική Ερώτηση του βουλευτή Δωδεκανήσου είναι η ακόλουθη :

« Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Το νομικό́ πλαίσιο, που διέπει τις δικαιοπραξίες ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές απαγορεύει κάθε δικαιοπραξία σε υπηκόους εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην όμως η απαγόρευση αυτή αίρεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της κατά τόπο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από υποβολή αίτησης περί άρσης της εν λόγω απαγόρευσης.

Δια της υπ’ αριθ. Φ.114/403507/Σ.2221/6.4.2023 (ΦΕΚ ΄Β 2308) Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές και τα ειδικότερα κριτήρια που αξιολογούνται.

Εντούτοις, από τον Απρίλιο του 2023 μέχρι και σήμερα δεν έχει συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή, παρότι εκκρεμούν πολλά αιτήματα πολιτών τρίτων χωρών και πληρεξουσίων δικηγόρων τους για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών στα Δωδεκάνησα.

Το θέμα χρήζει άμεσης και επείγουσας διευθέτησης, δεδομένου ότι έχουν παγώσει όλες οι αγοραπωλησίες που απαιτούν την άδεια της Επιτροπής του

άρθρου 26 Ν. 1892/1990, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι πληρεξούσιοι συμπράττοντες Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των συναλλαγών και την κίνηση της τοπικής οικονομίας (ενδεικτικά απώλεια εσόδων του Δημοσίου από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, σε στασιμότητα είναι μηχανικοί, δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι).

Το πρόβλημα έγκειται μεταξύ άλλων στο ότι αφενός δεν προσδιορίζεται στην ΚΥΑ ο φορέας πιστοποίησης και επαλήθευσης της υπέρβασης ή μη των ποσοστών 3% επί του συνόλου των εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων των ημεδαπών μονίμων κατοίκων και 15% επί της συνολικής έκτασης των οικιστικών περιοχών και αφετέρου τα ποσοστά αυτά έχουν καταστεί ανεπίκαιρα και ενδεχομένως χρήζουν αναθεώρησης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

Και δεδομένου ότι από τον Απρίλιο του 2023 δεν έχει καν συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή, ενώ παρά τα αλλεπάλληλα έγγραφα συναρμόδιων Υπηρεσιών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΥπΕσ) δεν έχει υπάρξει κάποια ρύθμιση είτε με την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου είτε με τροποποίηση της ΚΥΑ μέχρι και σήμερα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Εάν προτίθενται να ρυθμίσουν το θέμα και πότε, ώστε να ξεπαγώσουν οι αγοραπωλησίες που απαιτούν από την ανωτέρω Επιτροπή την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές από υπηκόους τρίτων χωρών.

Αθήνα, στις 3 Οκτωβρίου 2023

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr