Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στον Προϋπολογισμό 2024 της Βουλής των Ελλήνων

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στον Προϋπολογισμό 2024 της Βουλής των Ελλήνων

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης για 5η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων για το επόμενο έτος και συγκεκριμένα : α) Έγκριση του Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2024 και β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2022 και του παραρτήματος αυτού (Απολογισμός 2022 των πεπραγμένων του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία).

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης επεσήμανε την άρτια λειτουργία του ελληνικού νομοθετικού σώματος καθώς επίσης και ότι τα μέσα λειτουργίας της, που χρησιμοποιούνται, ολοένα και βελτιώνονται. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα οικονομικά της Βουλής και στις διαθέσιμες δαπάνες. Επίσης ειδική αναφορά έκανε στη λειτουργία του Ιδρύματος της Βουλής για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό και τη σημαντική του συνεισφορά στην περαιτέρω εμπέδωση τους στη χώρα μας. Παραδειγματικά αναφέρθηκε στην προσφορά που είχε ζητήσει των εκδόσεων του Ιδρύματος σε βιβλιοθήκες των ακριτικών μας νησιών. Είπε δε χαρακτηριστικά ότι όταν προσεφέρθησαν τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του Καστελλορίζου αισθάνθηκε ότι προσφερόταν μια «εθνική ασπίδα» στο νησί.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του επί του προϋπολογισμού και απολογισμού της Βουλής και του Ιδρύματος είναι τα ακόλουθα:

«Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2024, έρχεται σε μια περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, λόγω κυρίως των πολέμων, της κλιματικής κρίσης και των διαφόρων φυσικών καταστροφών.

Παρά το δύσκολο αυτό διεθνές κλίμα το οποίο επηρεάζει ποικιλότροπα και τη χώρα μας, η Βουλή με καθαρές και τολμηρές θέσεις και αποφάσεις προχωρά σε μέτρα που στόχο έχουν τόσον την εξοικονόμηση ενέργειας, όσον και την δραστική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και το Πράσινο Ταμείο κατευθύνονται σε έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης ώστε ήδη να έχει επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 36%, με παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό 39% σε συνδυασμό με την αναβάθμιση από Δ’ σε Β’ της ενεργειακής βαθμίδας του κτηρίου.

Επανέρχομαι, λέγοντας ότι και ο φετινός Προϋπολογισμός που εισάγεται προς επεξεργασία για το έτος 2024, έχει ως θεμελιώδη στόχο του την αναβάθμιση του μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την βελτιστοποίηση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών, των δράσεων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας και βεβαίως την καλυτέρευση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της Βουλής.

Βασικό κριτήριο απ’ ότι διαπιστώνουμε για την κατάρτιση των οικονομικών μεγεθών είναι, η ενίσχυση του ρόλου αυτού μέσα στην εξελικτική πορεία της Βουλής, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Διοικητικών – Οικονομικών διαδικασιών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οικονομικής παρακολούθησης και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, η αποδοτικότερη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού και η ορθολογιστική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών της Βουλής, αλλά και η ενίσχυση των δράσεων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας της Βουλής προς την κοινωνία.

Ο Προϋπολογισμός του 2024 ανέρχεται στο ποσό των 159.400.000 ευρώ, αυξημένος κατά 10.500.000 ευρώ σε σχέση με εκείνον του 2023 (αύξηση 7.05%) και είναι σύμφωνος με τα όρια του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για το αντίστοιχο έτος. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της τροποποίησης του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, σύμφωνα με το Ν.5045/2023 από 1ης/1/2024, στην μισθολογική ωρίμανση και στην αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς, καθώς και στις ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών εξ αιτίας της αύξησης του πληθωρισμού και του υψηλού κόστους ενέργειας.

Επίσης η αύξηση αυτή οφείλεται και στην παρουσία μεγαλύτερου αριθμού κοινοβουλευτικών ομάδων, καθώς αυξημένου αριθμού νεοεισερχομένων βουλευτών κατά το 1/3 του Βουλευτικού Σώματος.

Τέλος στην αύξηση αυτή συμβάλλει και η προσπάθεια μετεγκατάστασης διάσπαρτων υπηρεσιών της Βουλής σ’ένα κτήριο που γειτνιάζει με το κύριο κτήριο της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μείωση όλων των λειτουργικών δαπανών και η δημιουργία μεσομακροπρόθεσμα οικονομίας κλίμακας .

Ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός περιλαμβάνει πιστώσεις για τις βουλευτικές αποζημιώσεις, τις αποδοχές του προσωπικού, τις προμήθειες και τα αναγκαία υλικά λειτουργίας των υπηρεσιών, τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων της, δαπάνες βελτίωσης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού όπως επίσης και πιστώσεις για την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης και των πληροφοριακών συστημάτων του Κοινοβουλίου και τέλος της προβολής του έργου της Βουλής και για τη συμβολή της στην προώθηση εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών.

Πριν αναφερθώ στις κατηγορίες των προβλεπόμενων δαπανών θέλω να επισημάνω την παράθεση του προϋπολογισμού επιδόσεων και της περιβαλλοντικής διάστασης του προγράμματος της Βουλής με συγκρίσιμους δείκτες που κατατάσσουν την Βουλή μας, μεταξύ των πλέον εκσυγχρονισμένων κοινοβουλίων της Ευρώπης.

Πρώτον, στην κατηγορία «21», «παροχές σε εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης», πιστώσεις για τις μικτές αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων της Βουλής, ορισμένου χρόνου και για εργοδοτικές εισφορές τα προυπολογιζόμενα ποσά για το οικονομικό έτος 2024, ανέρχονται στα 118.249.000 Ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 111.634.000 ευρώ.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γεμάτοι επικίνδυνες λακκούβες οι δρόμοι της Κω

Γεμάτοι επικίνδυνες λακκούβες οι δρόμοι της Κω Πηγή: www.vimatisko.gr Καθημερινά είναι τα παράπονα και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε από αναγνώστες για τις εκατοντάδες επικίνδυνες λακκούβες

Αθλητικά Νέα

ΑΕΤΟΣ ΚΩ: Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του ο προπονητής του συλλόγου Απόστολος Παπανικολάου για το 2024

ΑΕΤΟΣ ΚΩ: Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του ο προπονητής του συλλόγου Απόστολος Παπανικολάου για το 2024 Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του

©2020 radioproto.gr