Ομιλία του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια επί του Προϋπολογισμού 2020- Τουρισμός – Πολιτισμός και Μειωμένοι Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά η αναφορά του για τα νησιά μας

Ομιλία του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια επί του Προϋπολογισμού 2020- Τουρισμός – Πολιτισμός και Μειωμένοι Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά η αναφορά του για τα νησιά μας

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Προϋπολογισμού 2020, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης του τουρισμού, που αποτελεί μια γιγαντιαία στην ουσία εξαγωγική οικονομική δραστηριότητα. Τόνισε ότι τα Δωδεκάνησα, κυρίως με τη Ρόδο και την Κω, συμβάλουν τα μέγιστα τη σημαντική αυτή δραστηριότητα. Απαιτείται συνεπώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, η δημιουργία υποδομών στον τουριστικό κλάδο, η ενίσχυση των επενδύσεων και βέβαια η μείωση της φορολογίας.

Μεταξύ άλλων επίσης εμφατικά είπε ότι, με την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα της οικονομίας και του τέλους της φορολογικής ασφυξίας των Ελλήνων, το κράτος οφείλει να επαναφέρει αυτό που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποστέρησε από τους ακρίτες νησιώτες. Τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά.

Η Ομιλία του είναι η ακόλουθη :

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Το 2019 αποτελεί για τη χώρα μας το πρώτο έτος εφαρμογής οικονομικής πολιτικής εκτός προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής από το 2009 που το συνόδευσε και στήριξε το ολοένα βελτιούμενο οικονομικό κλίμα λόγω της εμπιστοσύνης που υπάρχει στη νέα κυβέρνηση και της επιτάχυνσης Το μεταρρυθμιστικό προσπαθειών της, η προσήλωση στους δημοσιονομικούς και μεταρρυθμιστικούς στόχους και η σημαντική ελευθερία ως προς την εξειδίκευση των οικονομικών

πολιτικών, στα πλαίσια πάντως όλων αυτών των στόχων.

Αφήνοντας Λοιπόν και το τρίτο, το πιο σκληρό απόλα τα μνημόνιο, το μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ Και με μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας των πολιτικών τους, για την Ελλάδα ενεργοποιήθηκε η ενισχυμένη εποπτεία ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια εκεί

ολοκλήρωση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεις. Εποπτεία των δημοσιονομικών στο και διαρθρωτικό πολιτικό, της κοινωνικής πρόνοιας, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της αγοράς εργασίας και προϊόντων Και της Δημόσιας διοίκησης. Επιπρόσθετα του Φεβρουαρίου του 2019 η ευρωπαϊκή επιτροπή διαπίστωση μακροοικονομικές ανισορροπίες που σχετίζονται με το υψηλό παίδων του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ την αρνητική καθαρή η επενδυτική θέση της χώρας, το ύψος του αποθέματος μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και τους χαμηλούς ρυθμούς δυνητικής μεγέθυνσης και παραγωγικότητας. Αυτή την όχι σαφώς πραγματικότητα καλύτερη διαχειριστεί και να ξεπεράσει η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της νέας Δημοκρατίας κι εσύ την απελευθέρωση της παραγωγικές δυνάμεις της γης και να προσδώσει στην ελληνική την απαιτούμενη κανονικότητα. Πιθανή περιοριστική παράγοντες για την δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πέραν του υψηλούς του τον πλεονασμάτων γενικής κυβέρνησης, που αντιμετωπίζεται στον προϋπολογισμό με την μείωση των υπερβάσεων έναντι των, πρώτο βήμα για την πτώση του εκτιμάται η επιβράδυνση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος .

Πρέπει να δοθεί και δίνεται, προκειμένου να υπάρξει επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, κατά τρόπο διατηρήσιμο, τόνωση της εγχώριας ζήτησης (ίδιες επενδύσεις), αλλά και των εξαγωγών μας και παράλληλα στη μείωση των φορολογικών βαρών και εφαρμογή πολιτικών προς το περιβάλλον. Ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι και μεγάλα και σημαντικά. Αποδεσμευμένοι επιτέλους από τις ιδεοληψίες και τις καταστάσεις που δημιούργησαν οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και που οδηγούσαν τον τόπο σε προφανή καθυστέρηση.

Οφείλουμε στα πλαίσια αυτά να επισημάνουμε ότι το 2018 καταγράφηκε μείωση στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίων κεφαλαίων που άνοιξε το 12,2% έναντι του 2017. Το σημαντικό αυτό μέγεθος της μείωσης επανέφερε τον όγκο των επενδύσεων στα επίπεδα του 2015!

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης “quantitative easing QE” της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας με τις συνολικές αγορές κρατικών χρεογράφων, από από την έναρξη του προγράμματος, τον Μάρτιο του 2015, να ξεπερνούν τα 2,5 Τρις ευρώ .Να οι τραγικές συνέπειες της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και σήμερα έρχεστε και μας κουνάτε το δάκτυλο νομίζοντας ότι έτσι διαγράφετε μια πορεία που οδηγούσε με δική σας αποκλειστική ευθύνη τον τόπο στο μαρασμό και στη φτωχοποίηση.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ο τόπος σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ταχύτερη μεταβολή της οικονομίας ώστε να τονωθούν οι εξαγωγές και να μειωθούν οι εισαγωγές.

Ο τουρισμός αποτελεί μια γιγαντιαία στην ουσία εξαγωγική οικονομική δραστηριότητα. Τα Δωδεκάνησα με τη Ρόδο και την Κω συμβάλουν τα μέγιστα στην σημαντική αυτή δραστηριότητα. Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2018, το 23% των συνολικών εισπράξεων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το 43% των συνολικών εισπράξεων του ισοζυγίου των υπηρεσιών αφορούν τον τουρισμό. Συνεπώς η συμβολή του τουρισμού στο ισοζύγιο πληρωμών και κατ’επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη είναι τεράστια. Απαιτείται συνεπώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, η δημιουργία υποδομών στον τουριστικό κλάδο ή η ενίσχυση των επενδύσεων και βέβαια η μείωση της φορολογίας. Δύο περαιτέρω επισημάνσεις . Η Ελλάδα πρέπει να προσανατολιστεί στον ποιοτικό τουρισμό.

Πρέπει να είναι μια ευκαιρία για μια ριζική ανανέωσή του. Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Και οι επί μέρους πολιτικές μπορούν να απογειώσουν τη χώρα μας στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η σκοπούμενη και καταγεγραμμένη και στον προϋπολογισμό επιδίωξη της φορολογικής δικαιοσύνης (περιορισμός της φοροαποφυγής και της εισφοροδιαφυγής ) και της φορολογικής ηθικής είναι εθνικής σημασίας εγχείρημα σε συνάρτηση μάλιστα της περαιτέρω μείωσης των φορολογικών βαρών. Ειδικότερα για τα ακριτικά νησιά αυτά που απέχουν 120 τουλάχιστον Ν.Μ από το κέντρο ακόμα μια φορά θα το επαναλάβω. Με την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα της οικονομίας και του τέλους της φορολογικής ασφυξίας των Ελλήνων, το κράτος οφείλει να επαναφέρει αυτό που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποστέρησε από τους ακρίτες νησιώτες. Τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά.

Τέλος η προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την μετάβαση στον προϋπολογισμό επιδόσεων, θεσπίζει για πρώτη φορά, στην οικονομική ιστορία αυτού του τόπου, την υποχρεωτικότητα θέσης στόχων και αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση του προϋπολογισμού σε προγράμματα αναμένεται να υποστηρίξει την ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την διάθεση των δημοσίων πόρων, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και την παιδί σχέση της λογοδοσίας των διαχειριστών δημοσίων πόρων.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πορεία για να ξανά μπορέσει η Ελλάδα να αναπνεύσει δεν είναι εύκολη. Υπάρχει όμως πρόγραμμα θέληση και αποφασιστικότητα από αυτή την κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνεται ήδη πρώτους μήνες διακυβέρνησης και σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Για τους λόγους αυτούς τον υπερψηφίζω.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr