Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των νέων προσλήψεων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάταξης για την πρόσληψη εργαζομένων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πρόκειται για συνολικά επτά (7) άτομα, 3 εκδότες εισιτηρίων, 2 ελεγκτές, 1 καθαριότητας κτιρίων και 1 καθαριστή οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα: 1. στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», diavgeia.gov.gr/f/kekpapyas 2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω, www.kos.gov.gr

και στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, στην οδό Κανάρη 53.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by