Νέες προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Κω

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ανακοινώνει ο Δήμος Κω, για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Πρόκειται για τις παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25 Σεπτεμβρίου έως 05 Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hr@kos.gr).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.kos.gov.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) .

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by