ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ: «Θα επισκεφτείτε και θα εγκαινιάσετε (αν βέβαια δεν τα εγκαταλείψετε) πολλά ακόμα έργα της δημοτικής αρχής Κυρίτση κ. Νικηταρά»

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ: «Θα επισκεφτείτε και θα εγκαινιάσετε (αν βέβαια δεν τα εγκαταλείψετε) πολλά ακόμα έργα της δημοτικής αρχής Κυρίτση κ. Νικηταρά»

Με αφορμή την επίσκεψη του κ. Νικηταρά στα έργα της ΔΕΥΑΚ, που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Αντιμάχειας, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μηνάς Κιάρης έκανε την παρακάτω δήλωση.

Ο κ. Νικηταράς επισκέφτηκε δύο από τα πολλά έργα που εκτελούνται στο νησί με βάση το σχεδιασμό και τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής Κυρίτση. Προφανώς θεώρησε ότι ήταν γι΄ αυτόν «πιασάρικο» να εκδώσει και Δ.Τ. για την επίσκεψη του.

Οφείλω να του επισημάνω, επειδή «ξέχασε να τα αναφέρει», δύο πράγματα:

1. Τα αποχετευτικά δίκτυα Αντιμάχειας-Μαστιχαρίου-Καμαρίου είναι ένα από τα εννέα χρηματοδοτούμενα έργα της ΔΕΥΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 35.424.464,40€ που ενέταξε σε προγράμματα η Δη-μοτική Αρχή Κυρίτση.

Το έργο εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να εκτελείται σε μό-λις 3,5 χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μας, χρόνος ρεκόρ για ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο.

Η πρόοδος του έργου είναι τέτοια ώστε σε ένα χρόνο από τον Ιούλιο του 2018 που ξεκίνησε η υλοποίηση του, τον Ιούλιο του 2019 δηλαδή , να συνδεθεί το αεροδρόμιο και να λυθεί έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα.

Να του πούμε επίσης, αν δεν το γνωρίζει, ότι μπορεί άμεσα να ξεκινή-σει και ένας μεγάλος αριθμός συνδέσεων στην Αντιμάχεια.

Πρέπει όμως να του υπενθυμίσουμε και να του επισημάνουμε ότι, ως Αντιδήμαρχος του κ. Καϊσερλη, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον και την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα για αυτό το τόσο σημαντικό έργο, αφού και με τη δική του αδράνεια και αδιαφορία, το έργο απεντάχθηκε το 2013 (Α.Π. : ΟΙΚ 104044/22.04.2013 ΑΔΑ: ΒΕ560-Ζ3Ι) και χάθη-καν 14,75 εκ. ευρώ!!!!

2. Όσον αφορά στην Ανακατασκευή του Υδατόπυργου Αντιμάχειας, δεν είδαμε και εδώ το ανάλογο ενδιαφέρον την τετραετία της Αντιδημαρ-χίας του.

Αντίθετα βλέπαμε τις περίφημες φωτογραφίσεις μπροστά σε δεξαμενές με τις καταπληκτικές σημαίες της παράταξης του και μετά από αυτές την πλήρη απουσία του από τις κοινότητες και τα προβλήματα τους.

Είναι ευκαιρία όμως και αυτή, να του πούμε γιατί το ξεχνά, ότι το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-20 με το ποσό των 353.047,50€ εκτελείται από τον Ιούλιο του 2018 η πρόο-δος του κρίνεται ικανοποιητική και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου προ-γράμματος της δημοτικής αρχής Κυρίτση που θα λύσει τα προβλήματα ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Για το ίδιο έργο τον Ιούλιο του 2019 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ποσού 100.000€ επίσης με χρηματοδότηση ώστε να καλυφ-θούν πλήρως οι συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν στην πο-ρεία υλοποίησης του έργου.

Κλείνοντας ένα πράγμα είναι σίγουρο, θα επισκεφτεί και θα εγκαι-νιάσει (αν βέβαια δεν τα εγκαταλείψει) πολλά ακόμα έργα της δη-μοτικής αρχής Κυρίτση.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Ευτέρπη Παπαχρήστου: Αναβάθμιση ποιότητας ζωής με ουσιαστικές παρεμβάσεις 

Ευτέρπη Παπαχρήστου: Αναβάθμιση ποιότητας ζωής με ουσιαστικές παρεμβάσεις  🔺Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας με παρεμβάσεις που κάνουν τη διαφορά!🔼Στην #ΔύναμηΑλλαγής, επενδύουμε σε υποδομές και υπηρεσίες

Ενημέρωση

Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη: Για μία Κω που θα ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο 

Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη: Για μία Κω που θα ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο  Με το τρίπτυχο “Διεθνής Παρουσία, Εξωστρέφεια, Πρωτοπορεία”, στοχεύω να δημιουργήσουμε μια Κω

©2020 radioproto.gr