ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

Το σωματείο Αθλητικός Όμιλος Ακαδημία Κω (KOS ACADEMY SPORTS CLUB)
έχοντας ως πρόθεση την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην οδική ασφάλεια των
αθλητών της ποδηλασίας και όχι μόνο, καθώς ένας από τους πυλώνες στους οποίους
στηρίζεται το όραμα του σωματείου είναι η οδική ασφάλεια, την Παρασκευή και το Σάββατο
3 και 4 Μαρτίου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Κω και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
My Grand Road, θα υλοποιήσει δράση με την επωνυμία «Μετακινούμαι και Αθλούμαι στην Κω,
με Ασφάλεια».
Η Μ.Κ.Ο My Grand Road …………………………..
Η δράση «Μετακινούμαι και Αθλούμαι στην Κω, με Ασφάλεια» θα υλοποιηθεί με
ενημερωτικές διαλέξεις περί οδικής ασφάλειας αλλά και με βιωματικό τρόπο, σε σχολεία, γονείς
και αθλητές ομάδων του νησιού μας. Με την ολοκλήρωση των διήμερων διαλέξεων θα
υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Κω και της Μ.Κ.Ο. My Grand Road.
Ευχόμαστε αυτή η σύμπραξη των τριών φορέων να καλλιεργήσει την κουλτούρα οδικής
ασφάλειας σε όσο τον δυνατόν περισσότερους μικρούς και μεγάλους συμπολίτες μας και να
αποτελέσει θεμέλιο λίθο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο νησί μας.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr