Μαρίνα Κω: Συνεδριάζει το ΔΣ – Δείτε τα θέματα

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην τακτική συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 11:00π.μ, στην αίθουσα ‘’info’’* με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 και ορισμός ημερομηνίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Κω.

4. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση βιομετρικού ωρομετρητή για τον έλεγχο ωραρίου εργασίας του προσωπικού, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση νομικού.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση όρων συμφωνητικού ηλεκτρονικού πάνελ διαφημίσεων στην είσοδο της Μαρίνας, λόγω των επιπτώσεων του κορονωϊού και σύναψη νέου για τη διαφήμιση στις συρόμενες ηλεκτρικές πόρτες και στην πλαγιοδέτηση.

6. Λήψη απόφασης για νέους όρους κατά τη σύναψη και υπογραφή των συμβολαίων ελλιμενισμού και διαχείμασης.

7. Λήψη απόφασης για εμπορική εκμετάλλευση της αίθουσας “info”.

8. Λήψη απόφασης για μεταφορά των γραφείων του 1ου ορόφου του Εμπορικού Κέντρου σε ειδικά καλαίσθητα προκατασκευασμένα γραφεία σε συγκεκριμένο χώρο περιμετρικά του πρώην εστιατορίου «Ολύμπια».

9. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων εντός των εγκαταστάσεων της Μαρίνας Κω.

10. Αίτημα εταιρείας επισκευαστικής ζώνης.

11. Αίτημα ναυτικού πράκτορα για ελλιμενισμό σκάφους.

12. Αίτημα μισθωτή καταστήματος.

13. Αίτημα δικηγορικού συλλόγου.

14. Αίτημα εργαζομένων.

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

16. Λοιπά Θέματα.

www.kosmarina.gr ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ( Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ ) – ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ, Γ. Παπανδρέου, 85300 Κως Τηλ. 2242044150Φαξ: 2242044160 email: info@kosmarina.gr Kos Island Marina, G.Papandreou, 85 300 Kos, Hellas Tel. (0030) 2242044150 Fax (0030) 2242044160 email: info@kosmarina.gr

*Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ‘’Info’’, όπου θα πρέπει οι παριστάμενοι να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και να τηρούν κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by