Μαρίνα Κω: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Μονομετοχική Ανώνυμη
Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην τακτική
συνεδρίαση (δια ζώσης) που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, Λεωφόρος Γ.
Παπανδρέου – Κω, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του
COVID-19, την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 12:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα
ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού έτους 2020 και ορισμός ημερομηνίας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για την «Παροχή
Υπηρεσιών Είσπραξης Τελών Ελλιμενισμού Σκαφών του Τουριστικού Λιμένα
Κω – Καταφυγίου Μανδρακίου Κω τελών παραμονής στην επισκευαστική
ζώνη».
3. Λήψη απόφασης για την ανανέωση δύο μισθωτηρίων συμβολαίων
(κατάστημα και γραφείο) στο Εμπορικό Κέντρο της Μαρίνας Κω.
4. Λήψη απόφασης για αλλαγή ρύθμισης οφειλών πελάτη.
5. Λήψη απόφασης για μετάβαση στην Αθήνα στις 26/10/2021 για τη Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Μαρινών.
6. Λήψη απόφασης για την λογιστική τακτοποίηση θέματος πελάτη έπειτα από
αίτηση του.
7. Λοιπά Θέματα.
Με εκτίμηση,
Πασσανικολάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by