Λιμενικό Ταμείο Κω : Διαγωνισμός για την παραχώρηση χώρου στο λιμάνι Κω 

Share This Post

Λιμενικό Ταμείο Κω : Διαγωνισμός για την παραχώρηση χώρου στο λιμάνι Κω 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω, επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παραχώρηση χώρου στον επιβατικό λιμένα Κω και στο προβλήτα ΔΕΗ, με ελάχιστο όριο μηνιαίου ανταλλάγματος 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
Συγκεκριμένα, θα παραχωρηθούν για τρία έτη 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρώτο στον επιβατικό Εμπορικό Λιμένα Κω, επιφάνειας 15 μ² περίπου και το δεύτερο στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της προσωρινής SHENGEN στον προβλήτα ΔΕΗ, επιφάνειας 35 μ² περίπου, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (κοινό για αμφότερα τα μίσθια) ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκονται στην οδό Ρήγα Φεραίου 11 – 85300 Κως – Α’ όροφος, την 29
η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή.

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών του διαγωνισμού την 11:00πμ και ώρα λήξης κατάθεσης την 12:00μμ. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 2.500,00 ευρώ.
Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ715/79 όπως ισχύουν καθώς και οι με αριθ. 113/1990 & 309/2014 Γνωμοδοτήσεις του Γ’ και του Β’ Τμήματος αντίστοιχα, του Ν.Σ.Κ..
Τα έγγραφα του διαγωνισμού όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από την Δευτέρα 18/07/2022 έως και την Πέμπτη 28/07/2022, από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, Ρήγα Φεραίου 11 – 85300 Κως – Α’ όροφος, κα. Καλοξύλου Αγγελική.
Τηλ: 22420-29130.
Email: dltko1@otenet.gr.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

3ο Δημοτικό Σχολείο Κω : Σε νέο κτίριο από 5 Οκτωβρίου. Απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 

3ο Δημοτικό Σχολείο Κω : Σε νέο κτίριο από 5 Οκτωβρίου. Απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου  Σε κανονικό πρόγραμμα, πρωϊνες ώρες, επανέρχεται από την ερχόμενη

©2020 radioproto.gr is made with by