« ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ».
1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από την
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», και κατόπιν συνάντησης με τον εργοδηγό των εργασιών
αποκατάστασης του επιβατηγού λιμένα Κω, σήμερα Πέμπτη 27-06-2019 ξεκινάνε οι εν θέματι
εργασίες αποκατάστασης.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των εν λόγω εργασιών και τον προκύπτοντα σημαντικό
περιορισμό του αξιοποιούμενου χώρου στο λιμένα, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση
των εναπομείναντων χώρων προς εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης στο λιμένα κατά τις ώρες
άφιξης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, ιδιαιτέρως δε, η κίνηση Φ/Γ οχημάτων που προβαίνουν σε εργασίες
φορτοεκφόρτωσης κατά τις αφίξεις ως άνω Ε/Γ-Ο/Γ, οι οποίες αποτελούν και βασικό παράγοντα
για την σταθερή τροφοδοσία υλικών αγαθών και τροφίμων για το νησί της Κω.
3. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με γνώμονα την, κατά το δυνατό, συρρίκνωση κάθε
ανακύπτουσας δυσχέρειας κατά την εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών, σας γνωρίζουμε
ότι ο σηματοδοτημένος χώρος «Πάρκινγκ Τουριστικών Λεωφορείων» εκατέρωθεν του κάστρου
και της πλακόστρωτης οδού – εισόδου στο λιμένα, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς
εξυπηρέτηση οχημάτων που εμπλέκονται στην φορτοεκφόρτωση ως άνω Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
4. Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η στάθμευση στο ως άνω σημείο,
καθώς και η με καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρακώληση της ομαλής διακίνησης Ι/Χ και Φ/Γ οχημάτων
κατά τις ώρες αφιξοαναχωρήσεων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στον επιβατικό λιμένα.
5. Επιπροσθέτως, η είσοδος στο λιμένα σε ΙΧ οχήματα οποία πρόκειται να αποβιβάσουν
επιβάτες προς επιβίβαση αυτών σε Ε/Γ-Ο/Γ που πρόκειται να αποπλεύσουν, θα επιτρέπεται μόνο
για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για άτομα με κινητικά προβλήματα).
6. Τέλος, επιδιώκοντας την κατά το δυνατό ομαλότερη λειτουργία του λιμένα για το
διάστημα των εργασιών, σας φέρουμε στην προσοχή ότι, όλοι οι παρευρισκόμενοι επί της
χερσαίας ζώνης λιμένος, οφείλουν να συμβιβάζονται απροφάσιστα ως προς τις υποδείξεις της
Λιμενικής Αρχής και τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα από τα στελέχη μας μέτρα τροχονομίας.
Συναφώς, σε ανακύπτουσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ
Ακτή Κουντουριώτου 25, 85300 Κως, τηλ.: 2242026594, fax: 2242024185
e-mail: kos@hcg.gr
του παρόντος και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρακώληση του έργου μας, θα αποτελεί λόγο
σταδιακής εξάντλησης των ορίων αυστηρότητας μας, και, συνυπολογίζοντας τον αποτρεπτικό
αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα των διοικητικών ποινών, θα προβαίνουμε στην επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Εκ της Λιμενικής Αρχής

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by