Κ. Καϊσερλης: Κείμενα διαλόγου για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Κω

Κ. Καϊσερλης: Κείμενα διαλόγου για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Κω

Με ευθύνη της προσωρινής Διοίκησης του Ομίλου, συστάθηκε η επιτροπή προετοιμασίας  για την σύνταξη της πρότασης διαλόγου για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της Κω υπό την ευθύνη του μέλους της προσωρινής Διοίκησης Μιχάλη Βογιατζή με σκοπό την επεξεργασία του και την κατάληξη σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Η επιτροπή προσπάθησε να συγκεντρώσει στοιχεία της σημερινής κατάστασης του νησιού και φυσικά τις κατά καιρούς μελέτες που έχουν συνταχθεί. Έτσι χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό που επιγραμματικά παραθέτουμε κατέληξε σε συγκεκριμένες απόψεις.

Στοιχεία και μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν

1. Τις κατευθύνσεις της ιδρυτικής πρότασης του Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση.

2. Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και κάποια του 2021 που έχουν δημοσιοποιηθεί.

3. Την μελέτη του 1998 της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου για την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης της Κω.

4. Την πρόταση του 2011 της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου για ένα σύγχρονο σχέδιο ανάπτυξης του νησιού της Κω.

5. Την μελέτη του Επαρχείου Κω για την φέρουσα ικανότητα της Κω

6. Την μελέτη του συγκοινωνιολόγου καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Φρατζεσκάκη για την πόλη της Κω ως ιστορικό αρχαιολογικό πάρκο.

7. Την μελέτη του λιμενολόγου καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Μουτζούρη για την χωροθέτηση του νέου λιμένα της Κω ως προϋπόθεση απελευθέρωσης της πόλης.

8. Την μελέτη του 2013 της διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων με ακριβή στοιχεία του αριθμού των κλινών.

9. Την μελέτη της καθηγήτριας του Πολυτεχνείου για την ανάδειξη της Αντιμάχειας ως πολιτιστικού  κέντρου του νησιού σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του νησιού (αρ.7)

10. Την μελέτη του συγκοινωνιολόγου κ. Τυρινόπουλου για τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς και την ενοποίηση του ΚΤΕΛ με την ΚΕΑΣ.

11. Τα στοιχεία του Επαρχείου για την κατάσταση του πρωτογενή τομέα διαχρονικά.

12. Στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

13. Τους μέχρι σήμερα προγραμματισμούς του κράτους, της Περιφέρειας και του Δήμου για σημαντικά έργα.

14. Την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και του Δήμου και τους τομείς δράσεων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Βασικά συμπεράσματα

1. Το νησί της Κω για τουλάχιστον 20 χρόνια παραμένει στάσιμο σε έργα που θα ανανεώνουν την εμφάνιση του. Τα έργα περιορίστηκαν σε φυσιολογικές δημοτικές υποδομές.

2. Το νησί της Κω εμφανίζει κόπωση στην αντοχή των συγκοινωνιακών βαρών.

3. Το νησί της Κω παρουσιάζει σοβαρή αναντιστοιχία μεταξύ της ανάπτυξης του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και της ύφεσης του πρωτογενή τομέα.

4. Το νησί της Κω εμφανίζει την συνηθισμένη ραγδαία τάση όλων των νησιών σε μια οριζόντια σε όλο το νησί και άναρχη οικοδομική ανάπτυξη

5. Και το σπουδαιότερο. Το νησί της Κω υφίσταται ταχύρυθμες ανθρωπογενείς πιέσεις που οδηγούν στην εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων τους και κυρίως στην αλλοίωση του πληθυσμού του.     

Προτάσεις

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα των ελλείψεων στις αστικές υποδομές του Δήμου, των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του  και των κρατικών προσανατολισμών και προγραμμάτων της προσεχούς πενταετίας και με την δέσμευση ως πρώτου στόχου την δημιουργία ισχυρού οργανισμού του Δήμου που θα αντιμετωπίζει την καθημερινότητα και θα σχεδιάζει το μέλλον προτείνονται τα ακόλουθα που απαντούν στην ανάγκη ύπαρξης σαφούς προσανατολισμού την αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού μας.

1. Την αναθεώρηση της λειτουργικής υπόστασης της ΚΩΑΝ με στόχο να ενδυναμωθούν οι τεχνικές και πολεοδομικές δυνατότητες και αυτόνομες δραστηριότητες της. Πέραν των προσλήψεων ικανού αριθμού στελεχών στο οποίο θα συνδράμουν και μετακλητοί υπάλληλοι που θα σηκώσουν το βάρος και την ευθύνη των μελετών και της κατασκευής των έργων προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και άλλα νόμιμα μέσα όπως οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις του τομέα της καθαριότητας, και των τεχνικών έργων.

2.Την παλλαϊκή με συμμετοχή των φορέων επιχείρηση που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα (ήδη έχουμε καθυστερήσει) για την διαμόρφωση προτάσεων του εν εξελίξει από την κυβέρνηση χωροταξικού σχεδίου με σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη την υπερσυγκέντρωση των ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την ανάγκη χωροθέτησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων (νέου λιμάνι, αποκέντρωση υπηρεσιών και θεματικών δράσεων ανά κοινότητα,  κ.α.) και την βιωσιμότητα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας. 

3. Την άμεση πολεοδόμηση των οικισμών και των πυκνοδομημένων περιοχών των Κοινοτήτων που θα προσφέρουν κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους και θα αναδείξουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

4.Την ενοποίηση του ΚΤΕΛ με την παραχώρηση της ΚΕΑΣ με στόχο την δημιουργία ενός ισχυρού οργανισμού μαζικών μέσων μεταφοράς εικοσιτετράωρης και συχνής εξυπηρέτησης των τουριστών για την μείωση κυκλοφορίας των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

5. Την ολοκλήρωση της κατασκευής των δημοτικών κτιρίων της Αλεξάντερ και του δημαρχείου Ασφενδιού και η διεκδίκηση της παραχώρησης της πρώην Ανωτέρας στον Δήμο που θίγουν την οντότητα και την αξιοπιστία του Δήμου μας, με σκοπό την εγκατάσταση σε αυτά υπηρεσιών του Δήμου για την αποσυμφόρηση της πόλης.    και τέλος

6. Την άμεση αποσαφήνιση του τρόπου  αξιοποίησης των ιαματικών λουτρών, της επέκτασης της Μαρίνας και της ΑΒΙΚΩ και η προκήρυξη διαγωνισμού για την σύμπραξη του Δήμου με ιδιώτες για την εκμετάλλευση τους.  

Προϋποθέσεις επιτυχίας

Άποψη της ομάδας σύνταξης της πρότασης διαλόγου είναι ότι για να μπορέσει να ακολουθήσει ο Δήμος έναν ιδιαίτερα σοβαρό σχεδιασμό ώστε να υλοποιηθούν οι προτάσεις θα πρέπει

α) Να υπάρξει ομοφωνία στο δημοτικό συμβούλιο.

β) Θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι πολίτες μέσα από μια ειλικρινή και συνεχή ενημέρωση. και

γ) θα πρέπει να δημιουργηθεί μια στιβαρή και υπεύθυνη απέναντι του δημοτικού συμβουλίου και της κοινωνίας ομάδα διαχείρισης του συνολικού προγράμματος .

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γ. Χατζημάρκος: Στο ζήτημα του Αιγιαλού και Παραλίας, η ίση μεταχείριση και η ισονομία των νησιών της Δωδ/σου αποκαταστάθηκε

Γ. Χατζημάρκος: Στο ζήτημα του Αιγιαλού και Παραλίας, η ίση μεταχείριση και η ισονομία των νησιών της Δωδ/σου αποκαταστάθηκε Από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο

©2020 radioproto.gr