Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην έκτακτη συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Τετάρτη 07/08/2019 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών λογιστή της επιχείρησης.

2. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

3. Λήψη απόφασης για την Απόσυρση προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Γραφείου της εταιρείας Optimum Value.

4. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 και ορισμός ημερομηνίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Λοιπά θέματα.

Σημείωση: Τα έκτακτο συνίσταται στο ότι η Γενική Συνέλευση της εταιρείας πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι της 30 Αυγούστου 2019, δηλαδή είκοσι ( 20 ) μέρες μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρίνας.

Με εκτίμηση,

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by