ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Κατεπείγον συνεδρίαση δια περιφοράς την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 

Share This Post

ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Κατεπείγον συνεδρίαση δια περιφοράς την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα την εγκύκλιο 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ οικονομικού έτους 2022.

2. Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2023, για το Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.08.2022 (ΑΔΑ:6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023 µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.08.2022 (ΑΔΑ:6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39366/15-6-2022 (ΑΔΑ: 60ΥΟ46ΜΤΛ6- 1Φ8) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών- 2η Κατανομή θέσεων.

5. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ.

6. Έγκριση διαπιστωτικής πράξης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

7. Έγκριση συνεργασίας του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ με αμμισθί επιστημονικό συνεργάτη.

8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση -παράταση κατά τη διάρκεια της, της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1461/17-6-2022 σύμβασης για την μίσθωση ενός (1) αστικού λεωφορείου τύπου Α175ΑΡ, σύμφωνα με

Περιγραφή: cid:5872272F-2BAA-4D67-B142-4ED3B2DE2555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση: Κανάρη 53, Κως Τηλ 2242022044 Email: deasko@otenet.gr ΚΩΣ, 06/9/2022 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2093/5-9-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης.

9. Επικύρωση της υπ’ αριθμόν 103/2022 Απόφασης Προέδρου.

10. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

12. Ψήφιση Πιστώσεων.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Φώτης Χατζηδιάκος: Η Τρίτη ηλικία πρέπει να απολαμβάνει τον σεβασμό και της αγάπης όλων μας

  Φώτης Χατζηδιάκος: Η Τρίτη ηλικία πρέπει να απολαμβάνει τον σεβασμό και της αγάπης όλων μας Τους ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ Ρόδου επισκέφθηκε σήμερα ο υποψήφιος

Ενημέρωση

Μιχάλης Κατρίνης: 8 χρόνια δεν αρκούν για να λειτουργήσει ένα σύστημα τηλεδιοίκησης;

Μιχάλης Κατρίνης: 8 χρόνια δεν αρκούν για να λειτουργήσει ένα σύστημα τηλεδιοίκησης; Βασικά σημεία συνέντευξης του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής Μιχάλη

©2020 radioproto.gr is made with by