Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Κω αύριο Τετάρτη στις 10.00

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Κω αύριο Τετάρτη στις 10.00

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, μετά την από 12-12-2023 ματαιωθείσα συνεδρίαση (με αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης 30255/5-12-2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων) Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

2. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των κατοίκων της Κοινότητας Κεφάλου σχετικά με την επαναλειτουργία του καταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. στην Κέφαλο (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).

3. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).

4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΗΡΑΣ Κω οικονομικού έτους 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Μήτρου).

5. Έγκριση της με αριθμό 80/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

6. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικονομικού έτους 2024 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

7. Έγκριση της με αριθμό 128/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Καλλούδης).

8. Έγκριση της με αριθμό 56/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ τριών υπαλλήλων του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω για δώδεκα (12) μήνες (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ οκτώ υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).

12. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών από 1-1-2024 έως 31-12-2024 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης δράσης της από 25-2-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ (ΜΕ ΑΔΑ 6ΙΦ6ΩΛΕ-ΝΓΘ) για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κω στην εκπόνηση σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτιρίων Δήμου Κω και ανάπτυξη του πεζοπορικού δικτύου και σχεδιασμό λειτουργικών στοιχείων για την ανάπτυξη του, δυνάμει του από 4-12-2023 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).

14. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Κω στην από 31-10-2023 Σύμβαση Δεσμευμένου (Εscrow Account) λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» & εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή δήλωσης προσχώρησης (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).

15. Λήψη απόφασης για την παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Αρτεμίσιας και Φαιναρέτης στην πόλη της Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

16. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ Κω» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

17. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», με Α.Μ. 3/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

18. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Ε. Δικαίου» με Α.Μ. 5/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Πλήρης ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Τιγκακίου (από ξενοδοχείο «Tropical Sol» έως ταβέρνα Πλώρη)» με Α.Μ. 22/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Πυλίου» με Α.Μ. 1/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

21. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 10/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

22. Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη – Λαγκάδα – Πλατάνι)» με Α.Μ. 10/2017 και ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης διευθέτησης και οριοθέτησης ρέματος Μεσαριάς Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

24. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλαιού σταδίου Ανταγόρας» με Α.Μ. 57/2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

25. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 60/2017 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

26. Γνωμοδότηση για την ίδρυση 1/θέσιου δημοτικού σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).

27. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).

28. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2023 και Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου της αδειοδότησης», με Α.Μ. 47/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών στην περιοχή Λινοποτίου», με Α.Μ. 45/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

31. Λήψη απόφασης για την μετάθεση εκτέλεσης της σύμβασης: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών εγκατάστασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στον Δήμο της Κω (ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών συστήματος οδοφωτισμού) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

 

 

Σημείωση:

Γίνεται μνεία ότι:

1. Η κατεπείγουσα σύγκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και το κατεπείγον των τριάντα ενός (31) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγκειται στο γεγονός ότι όλα έχουν καταληκτικές και δεσμευτικές προθεσμίες διεκπεραίωσης.

2. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/14-4-2014, Τεύχος Πρώτο).

{Υποσημείωση: Βάσει του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι έκτακτα και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ή αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων}.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Αθλητικά Νέα

Στο 3ο Kos Youth Festival o Ευκλής Σορωνής

Στο 3ο Kos Youth Festival o Ευκλής Σορωνής Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι ανακοινώσεις των ομάδων που θα δώσουν το παρών στο νησί μας απ’

Ενημέρωση

Φωτιά σε πολυκατοικία στο Ζηπάρι

Φωτιά σε πολυκατοικία στο Ζηπάρι Πηγή: www.vimatisko.gr Φωτιά προκλήθηκε σήμερα το απόγευμα σε πολυκατοικία στο Ζηπάρι. Ευτυχώς η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και έτσι

©2020 radioproto.gr