ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΝΙΣΥΡΟΥ

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΝΙΣΥΡΟΥ

Μετά από πολλών ετών συντονισμένες προσπάθειες η Δημοτική αρχή έφθασε στο αίσιο αποτέλεσμα της οριοθέτησης του αιγιαλού και παραλίας από το Μανδράκι έως και την περιοχή των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών. Στην «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» Τεύχος τέταρτο, 25 Μαΐου 2023, Αρ. Φύλλου 427, με την απόφαση με αριθμό 14136, έγινε «Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και τον καθορισμό της οριογραμμής παραλίας στην παραλιακή περιοχή από «Μανδράκι» μέχρι «Λουτρά», νήσου Νισύρου, Nομού Δωδεκανήσου».

 Με την χάραξη της οριογραμμής της παραλίας δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας πολλών πολιτών της Νισύρου και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη χάραξη νέων ορίων του οικισμού του Μανδρακίου.

Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, που προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται, σύμφωνα με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

Παραλία είναι η ζώνη της ξηράς η οποία προστίθεται στον αιγιαλό, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα, καθώς και για τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και γενικότερα την προστασία του αιγιαλού.

Ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο έχει υποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται.

Κύριος προορισμός των κοινοχρήστων πραγμάτων είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του κοινού προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, επιτρέπεται η εξαίρεση τμημάτων των κοινοχρήστων πραγμάτων από την κοινή χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η παραχώρηση των πραγμάτων αυτών μόνο κατά χρήση.

 

Υπό εκτέλεση βρίσκεται ο καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και ο καθορισμός της οριογραμμής παραλίας στην παραλιακή περιοχή των Λιών και στην περιοχή Αυλακιού.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γιώργος Κοκκαλάκης: Άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Κεφάλου. Ανοχύρωτη η Κέφαλος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Γιώργος Κοκκαλάκης: Άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Κεφάλου. Ανοχύρωτη η Κέφαλος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Με παρέμβαση του προς το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κω,

©2020 radioproto.gr