Ιωάννης Παππάς: εγκρίνονται μεγάλα έργα για τα νησιά μας

 

Ιωάννης Παππάς: εγκρίνονται μεγάλα έργα για τα νησιά μας

Συνεχίζονται τα μεγάλα έργα για τα νησιά μας από την Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα:

Εγκρίθηκε η δαπάνη 279.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας της υφιστάμενης Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα στον Δήμο Λειψών και την επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης με σκοπό την παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εγκρίθηκε από τον κ. ΓΓΑΙΝΠ και βρίσκεται προς υπογραφή στο Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ η επιχορήγηση του Δήμου Λέρου ύψους 124.000,00€ για τη μίσθωση Μονάδας Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας παραγωγής 600 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, με σκοπό την άμεση κάλυψη των επειγουσών υδροδοτικών αναγκών της νήσου Λέρου και τη διασφάλιση καθημερινής διαθεσιμότητας ποιοτικού νερού στο νησί, δεδομένης τόσο της αυξημένης τουριστικής κίνησης όσο και της λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχή

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr