Ιστορικό χρέος η εκπόνηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τα Δωδεκανήσου

Share This Post

Ιστορικό χρέος η εκπόνηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τα Δωδεκανήσου

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης

με ομιλία του σήμερα στην Ολομέλεια για το Ν/Σ του Υπουργείου Οικονομικών με Θέμα: «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», τόνισε ότι είναι ιστορικό μας χρέος, έναντι των προγόνων μας, των αγωνιστών της ελευθερίας μας στα Δωδεκάνησα, αλλά και έναντι εκείνων, που με τη δημιουργία του οικονομικού τουριστικού θαύματος στην Ρόδο και την Κω, κρατούν την Ελλάδα ζωντανή στο ελληνικό και διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, να αντιμετωπισθεί το αναπτυξιακό οικονομικό φαινόμενο για τα Δωδεκάνησα συνολικά. Με την εκπόνηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τα Δωδεκάνησα, όπου με ρεαλισμό θα δίδονται απαντήσεις στα ζητήματα της νησιωτικότητας, στα περιουσιακά και αναπτυξιακά ζητήματα της Δωδεκανήσου, στα δημογραφικά και κοινωνικά θέματα της περιοχής.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εξήρε επίσης την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κατεχόμενων, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ακινήτων του δημοσίου, τα οποία είναι υπό την διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και από την άλλη να ρυθμίσει τις ειδικές κατηγορίες ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, καθώς και ακίνητα της λεγόμενης «Δωδεκανησιακής Ακίνητης Δημόσιας Περιουσίας».

 

 

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντη είναι το ακόλουθο:

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Ένα από τα νομοθετήματα, που περίμενε ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, είναι το υπό συζήτηση με το οποίο, στο πρώτο του μέρος,

επιδιώκεται το «ξεκαθάρισμα» του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κατεχόμενων, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ακινήτων του δημοσίου, τα οποία είναι υπό την διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και από την άλλη ρυθμίζονται ειδικές κατηγορίες ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, καθώς και ακίνητα της λεγόμενης «Δωδεκανησιακής Ακίνητης Δημόσιας Περιουσίας» ή ακίνητα που υπάγονται στις διακρίσεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (άρθρα 16-18). Θα εστιάσω αναλυτικά στα ζητήματα της κατηγορίας αυτής δεδομένου ότι τα περισσότερα αφορούν ιδιωτική περιουσία των Δωδεκανησίων, που δημεύθηκε από τον Ιταλό κατακτητή, περιήλθε στο Ιταλικό Δημόσιο και στη συνέχεια με την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δημόσιο. Για το λόγο αυτό είχε συσταθεί αρχικά ο «Οργανισμός Δωδεκανησιακής Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα» (ΟΔΑΠΔΔ, Ν.2100/1952), στη συνέχεια με τον Νόμο της δικτατορίας 195/1973 την θέση του Οργανισμού στη διαχείριση παίρνει η Εφορία Δημοσίων Κτημάτων, με το Ν.973/1979, η περιουσία αυτή περιέρχεται από πλευράς διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, όπου με ρητή διάταξη το 70% από το προϊόν της εκμετάλλευσης τους αποδιδόταν σε ειδικό λογαριασμό για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στα Δωδεκάνησα και με από το 2010, επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, έχουμε αλλαγή του καθεστώτος κατάργησης κάθε προνομίου υπέρ της Δωδεκανήσου και η οποία συνεχίστηκε με τα μνημόνια. Και μιλάμε για Δωδεκανησιακή Ακίνητη Περιουσία διότι πράγματι αφορά περιουσία των Δωδεκανησίων, που επί Ιταλικής Κατοχής και ιδιαίτερα την περίοδο 1939 με το εποικιστικό σχέδιο της φασιστικής Ιταλίας στα Δωδεκάνησα, έναντι ευτελών τιμημάτων ή ακόμα και με τη βία, το 40% περίπου της γης μας περιήλθε στο Ιταλικό Δημόσιο. Ήταν μια ζημιά όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Αγαπητός Τσοπανάκης , από το ενεργητικό του δωδεκανησιακού λαού αλλά και ο αείμνηστος Ιωάννης Ζίγδης, ο οποίος δεν δίστασε από το βήμα του κοινοβουλίου να τονίσει ότι «… οποιοσδήποτε νομίζει, ότι η περιουσία αυτή, η οποία είναι προϊόν κατατυραννήσεως του δωδεκανησιακού λαού από το φασιστικό καθεστώς, είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δεν ζει στην Ελλάδα ή τουλάχιστον περιφρονεί την ιστορική πραγματικότητα…».

Οι σημερινές ρυθμίσεις, είναι οι καλύτερες δυνατές, που γίνονται μέσα σ΄ένα ήδη διαμορφωμένο και εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, από αυτό που προανέφερα, για την ακίνητη δημόσια περιουσία στη χώρα μας. Το ιστορικό μας όμως χρέος, έναντι των προγόνων μας, των αγωνιστών της ελευθερίας μας στα Δωδεκάνησα, αλλά και έναντι εκείνων, που με τη δημιουργία του οικονομικού τουριστικού θαύματος στην Ρόδο και την Κω, κρατούν την Ελλάδα ζωντανή στο ελληνικό και διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, είναι να αντιμετωπισθεί το αναπτυξιακό οικονομικό φαινόμενο για τα Δωδεκάνησα συνολικά. Με την εκπόνηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τα Δωδεκάνησα, όπου με ρεαλισμό θα δίδονται απαντήσεις στα ζητήματα της νησιωτικότητας, στα περιουσιακά και αναπτυξιακά ζητήματα της Δωδεκανήσου, στα δημογραφικά και κοινωνικά θέματα της περιοχής. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να λυθούν. Όπως και το θέμα των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

Ζητήματα ακόμα, που άπτονται των ιστορικών παραμέτρων που παρέθεσα, όπως για παράδειγμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς μοναστηριών και ιερών ναών που κτίστηκαν σε δύσκολα χρόνια και που σήμερα παραμένουν νομικά έωλα. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη βουλή των Ελλήνων θα υιοθετήσει την πρότασή μου αυτή, η οποία θεωρώ ότι είναι και εθνικά αναγκαία.

Πέραν λοιπών των γενικών διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως εξαγοράς δημοσίων ακινήτων, όπως αυτά προσδιορίζονται για τους σκοπούς της εφαρμογής του, από πρόσωπα που τα κατέχουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βάσει καθορισμένης διαδικασίας και υποβολής δικαιολογητικών για τα Δωδεκάνησα προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

Για το άρθρο 9 για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς και δικαιολογητικών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 9 δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2, ειδικά για την περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 18, όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 19. Αλλά και η παρ. 6 του άρθρου 19 αφήνει περιθώρια στον Υπουργό Οικονομικών με ευχέρεια να αντιμετωπίσει τα ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 16,17,18 του νομοσχεδίου. Το άρθρο 18 αφορά ακίνητα κυρίως στη Ρόδο, που ενώ αποκτήθηκαν καλόπιστα από τρίτους, λόγω της πίστης που έδειξαν στις κτηματολογικές εγγραφές, στη συνέχεια το Δημόσιο με αγωγές τα διεκδικεί, προβάλλοντας παρανομίες που είχαν παρεισφρήσει από δημόσιους λειτουργούς. Δικαίως λοιπόν τίθενται έτσι τα πράγματα αφού είναι σε εκκρεμότητα τα ζητήματα του χρόνου μετάπτωσης Κτηματολογίου στα Δωδεκάνησα στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά και λόγω της κατάργησης του ν.719/1977 περί αποδόσεων, όπου χιλιάδες είναι οι ενδιαφερόμενοι που ενδεχομένως κατόπιν αιτήσεως τους να επιθυμούν να υπαχθούν στις περιπτώσεις πλέον του υπό συζήτηση νόμου.

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ την Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών, για την αποφασιστικότητα που επέδειξαν στο να υιοθετήσουν τις διατάξεις που προανέφερα καθώς επίσης και αυτές που αφορούν τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση πληρωμής ΕΝΦΙΑ του 2023 και για τα διατηρητέα και ιστορικά μνημεία ή έργα τέχνης και για την τροπολογία που αφορά την διεύρυνση των κατηγοριών και των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και την βελτίωση των διαδικασιών.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την τετραετία, έδωσε δείγματα σοβαρής, σύγχρονης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης που αλλάζουν το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Που εξοπλίζει με εμπιστοσύνη τον Έλληνα πολίτη στην κυβέρνηση και τη χώρα του και δίνει την ευοίωνη προοπτική για όλους και κυρίως για τους νέους του τόπου μας

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Εργαστήριο “Τέχνη & Μουσική”

Εργαστήριο “Τέχνη & Μουσική” Ο Δήμος Κω ως Επικεφαλής Εταίρος της 55ΠΕ ΚΩ διοργανώνει «Εργαστήριο Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και Καλλιτεχνικό Εργαστήριο» με Θέμα: «Τέχνη και

©2020 radioproto.gr is made with by