Ικανοποίηση για την ανταπόκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου

Ικανοποίηση για την ανταπόκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου

Τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, εξέφρασε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Παππάς για την απόφαση της Περιφέρειας σύμφωνα με την οποία ανοίγει χρηματοδοτική οδός, ύψους 3 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» επιτρέποντας έτσι την κατάθεση προτάσεων για την εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου όπως και την ίδρυση νέας σχολής Μηχανικών καθώς και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ).

Ο κ. Χατζημάρκος μετά από σχετική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά, κατά την οποία μεταφέρθηκε στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, η υπαρκτή ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εν λόγω Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ανταποκρίθηκε άμεσα, αντιλαμβανόμενος τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των οργανισμών ναυτικής εκπαίδευσης για το σύνολο της κοινωνίας. Μια στήριξη που είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας καθώς το 2024 είναι αφιερωμένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Ναυτική Εκπαίδευση και την περαιτέρω αναβάθμισή της.

O Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Παππάς δήλωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος ανταποκρίθηκε στην ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου, της ίδρυσης νέας σχολής Μηχανικών και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

(ΑΣΤΕΡ). Οι σχολές αυτές αποτελούν διαχρονικά πολύ σημαντικούς πυλώνες για τα νησιά μας και η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δημιουργεί έναν οδικό χάρτη για την παραγωγική συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει προστιθέμενη αξία καθώς το 2024 έχει ανακηρυχτεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως έτος Ναυτικής Εκπαίδευσης».

Ειδικότερα στο πλαίσιο της απόφασης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης», σύμφωνα με την οποία καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Τουρισμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Ταμείου ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκoύ Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και «Δράση Δ.4.3 Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης». Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη Πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 3.000.000,00 €.

 

Ενδεικτικά οι προτάσεις αφορούν:

Τεχνικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό των ΑΕΝ Καλύμνου και Σύρου (προσομοιωτές χειρισμών, εργαστήρια πολυμέσων, ψηφιακό εξοπλισμό, λοιπό εξοπλισμό εργαστηρίων κ.λπ.)

Αναβάθμιση υποδομής και τεχνικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό της ΑΣΤΕΡ (εξοπλισμό ΤΠΕ, αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων -μαγειρείων και μπαρ, διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ κ.λπ.)

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τις 15.01.2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, τις 15.04.2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γ. Χατζημάρκος: Στο ζήτημα του Αιγιαλού και Παραλίας, η ίση μεταχείριση και η ισονομία των νησιών της Δωδ/σου αποκαταστάθηκε

Γ. Χατζημάρκος: Στο ζήτημα του Αιγιαλού και Παραλίας, η ίση μεταχείριση και η ισονομία των νησιών της Δωδ/σου αποκαταστάθηκε Από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο

©2020 radioproto.gr