Σύμφωνα με τον Νόμο 4521/2.03.2018 καθίσταται υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Με την υπ΄αριθμ. Φ20.1/2138/27-03-2018 Απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου συγκροτήθηκε τριμερής επιτροπή με έργο τα διατύπωση γνώμης για την εφαρμογή ή μη της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης από το σχολικό έτος 2018-2019 στα νηπιαγωγεία του Νοτίου Αιγαίου ανά δήμο. Στην επιτροπή για το Δήμο Κω συμμετείχε ο
απερχόμενος Δήμαρχος Κω. Ο Δήμος Κω υπέβαλε αίτημα για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το από 12-10-2018 Τεχνικό Δελτίο του έργου «προμήθεια και τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης έξι νηπιαγωγείων Δήμου Κω» για την προμήθεια και τοποθέτηση 12 προκατασκευασμένων αιθουσών με τον ανάλογο εξοπλισμό, καθώς και τοποθέτηση 7 μονάδων χώρων υγιεινής.
Παράλληλα, με την υπ αριθμ 652/18/12/2018 απόφαση του, ενέκρινε την αποδοχή της ένταξης του έργου με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης έξι νηπιαγωγείων Δήμου Κω προϋπολογισμού 521.820 € από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων . 

Ο Δήμος Κω με το υπ΄αριθ ΦΕΚ Β623/26-02-2019 ορίζεται υπόχρεος για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020. Με την υπ΄αριθμ. 251/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε η απευθείας μίσθωση ακινήτου επιφάνειας 188,00 τ.μ. το οποίο μέχρι πριν ένα μήνα λειτουργούσε ως παιδικός σταθμός για τη στέγαση και επαναλειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου Κω, στο πλαίσιο της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

Αν δεν ανακληθεί η ΚΥΑ, δεν θα μπορέσει να αποδοθεί το νομότυπο και δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι βασικές ανάγκες των σχολείων.
Με την Υπ αριθμό 127860/Δ1/13-8-2019 ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ Β΄623/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020» και της με αριθ. πρωτ. 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ Β΄2569/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020- 2021», εξαιρούνται από την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής &Εκπ/σης 13 Δήμοι της χώρας μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κω, από όσους ήδη είχε νομοθετηθεί η εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής &Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Επειδή υπάρχουν:
 Έγγραφες αποφάσεις – πρακτικά της συνεδρίασης τριμερών επιτροπών του νόμου 4521/2018 βάσει των οποίων στο Δήμο Κω συμφωνήθηκε η εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής &Εκπ/σης και τώρα για καθαρά πολιτικούς και συντεχνιακούς λόγους φέρουν προσκόμματα ή δηλώνουν αδυναμία για την εφαρμογή της.
 Έγγραφο του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. ΚΩ-Νισύρου προς το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο αναφέρουν πως είναι εφικτή η εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής& Εκπ/σης από το σχολικό έτος 2019 – 2020 στο Δήμο Κω.
 Δεσμευμένα κονδύλια σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες τόσο για την τοποθέτηση και τον εξοπλισμό των απαιτούμενων αιθουσών όσο και για τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών νηπιαγωγών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης στο επόμενο σχολικό έτος (2019 – 2020) και στους 116 Δήμους στους οποίους είχε ήδη νομοθετηθεί για να εφαρμοστεί.
 Παιδιά που μένουν εκτός δομών και συγκεκριμένα στην Πόλη της Κω 180, 43 στο Ζηπάρι και 19 στο Πυλί.
Με δημόσιες ανακοινώσεις μας αλλά και με επιστολές μας, εκφράζαμε την εναντίωση μας στην ολιγωρία της δημοτικής αρχής, να προχωρήσει σε έγκαιρη υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για τη στέγαση όλων των μαθητών προσχολικής ηλικίας και ζητούσαμε να αναληφθούν σχετικές
πρωτοβουλίες.

Κυρία Υπουργέ
Δυστυχώς, είναι ισχυρότατες πλέον οι ενδείξεις ότι με προσωπική επιλογή του, ο απερχόμενος Δήμαρχος δημιουργεί «τεχνηέντως» αναστάτωση σε δεκάδες οικογένειες της τοπικής μας κοινωνίας προκειμένου να μεταφερθεί ένα πρόβλημα που θα μπορούσε κάλλιστα με συνεννόηση να είχε επιλυθεί, στη Δημοτική Αρχή που αναλαμβάνει από την 1η του Σεπτέμβρη.
Στον αντίποδα αυτής της λογικής, με αίσθημα ευθύνης , ζητάμε ως νέα δημοτική αρχή που θα αναλάβουμε καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου, να εφαρμοστεί η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπ/ση από το σχολικό έτος 2019 – 2020 για όλα τα νήπια και προνήπια (ηλικίας 4 – 6
ετών) στο Δήμο Κω και να εξαιρεθούμε από την ανωτέρω ΚΥΑ .

Ο νέος Δήμαρχος Κω
Θεοδόσης Νικηταράς

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by