Μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Νεκτάριος Σαντορινιός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλα τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, όπου κατά την πρώτη συνεδρίασή της με εξέλεξε στη θέση του Αντιπροέδρου. Με τιμή και αίσθημα ευθύνης, πρόκειται να βοηθήσω από την πλευρά μου το έργο της Κοινοβουλευτικής Ειδικής Επιτροπής, όπως άλλωστε έπραξα και κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Στη χώρα μας, οι τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας υποστηρίζονται από αξιόλογους επιστήμονες και Ιδρύματα που έχουν διαπρέψει με τη δράση τους και το έργο τους. Οι πανεπιστημιακές έρευνες και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν έναν μεγάλο ζωτικό χώρο για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς, βασιζόμενη στο άξιο στελεχιακό δυναμικό της και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οι στόχοι για συνέχιση των πρωτοβουλιών αναστροφής του brain drain που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, κατά την προηγούμενη περίοδο, αλλά και για ενίσχυση των πόρων των ερευνητικών ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι κύριο αντικείμενο των συνεδριάσεων.

Τέλος, ειδικά σε μια περίοδο που η Έρευνα βιώνει αρνητικές αλλαγές, με την απομάκρυνσή της από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, η αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στις οποίες τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσουν με υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις».

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by