Η Ι. Ρούφα καλεί τους δημοτικούς συμβούλους να κινητοποιηθούν για τις δια ζώσης συνεδριάσεις

Η Ι. Ρούφα καλεί τους δημοτικούς συμβούλους να κινητοποιηθούν για τις δια ζώσης συνεδριάσεις

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Ο “δια περιφοράς” ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου Κω με ευθύνη του προέδρου αλλά και του προεδρείου είναι γεγονός στο δήμο μας.

Η ευθύνη όμως ανήκει και σε μας. Ανήκει και αναλογεί στον ίδιο ακριβώς βαθμό και στους 33 δημοτικούς συμβούλους είτε αυτοί ανήκουν στην παράταξη της δημοτικής αρχής είτε στις παρατάξεις της μειοψηφίας ακόμα και στον έναν ανεξάρτητο σύμβουλο.

Μετά την ματαίωση των από  

-10ης/8/2020 συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη)στην οποία καλεστήκαμε με την υπ αριθμ. πρωτ. 18743 /06-08-2020 πρόσκληση και

– 17ης /8/2020 συνεδρίασης(επίσης με τηλεδιάσκεψη) στην οποία καλεστήκαμε με την υπ αριθμ.πρωτ. 19762/13-08-2020 πρόσκληση

– και επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία στις δύο προαναφερθείσες το σώμα έλαβε τρίτη πρόσκληση.

Η πρόσκληση αφορούσε σε νέα ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  στις  21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 10:00 ΠΜ ΕΩΣ 12:00 Μ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, αυτή τη φορά και ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ!

Σύμφωνα με την νομοθεσία που η ίδια πρόσκληση επικαλείται, η σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου είναι από κάθε άποψη παράνομη και καταχρηστική. 

Ο πρόεδρος επικαλείται την  υπ’ αριθμ. 163/33282/29-05-2020 του ΥΠ.ΕΣ. (την επισυνάπτω ολόκληρη) σύμφωνα με την οποία:

 “γ) δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού: αυτή είναι νόμιμη με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (½) των μελών του συμβουλίου μέχρι την 31η Μαΐου 20201. Από 1 Ιουνίου 2020, τα δημοτικά συμβούλια συνεδριάζουν δια περιφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις μνημονευόμενες υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.”

Σας επισυνάπτω επίσης τις μνημονευόμενες εγκυκλίους για να διαπιστώσετε ότι η συμμετοχή του ενός δεύτερου που συνιστούσε  απαρτία, αφορούσε σε συνεδριάσεις δια περιφοράς μέχρι την 31η Μαίου.

Ακόμα δε και αν ίσχυε το 1/2 μέχρι και σήμερα η συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου διέθετε μόλις 16 παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους.

Επικαλείται επίσης -ο κύριος πρόεδρος- το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν δίνει φως στη πρωτόγνωρη διαδικασία που επιλέχθηκε:

Οι 2 πρώτες προσκλήσεις με τηλεδιάσκεψη και η τρίτη δια περιφοράς που προϋποθέτει σαφώς άλλη απαρτία!

Το παραθέτω επίσης:”5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

 

Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.”

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική μας επιχειρηματολογία εξαντλήθηκε καθώς δεν βρήκε ευήκοα ώτα. 

Το δημοτικό μας συμβούλιο απώλεσε το κύρος του και οι 16 συνάδελφοί μας που παρέστησαν, παρασυρόμενοι(;), στην παράνομη και καταχρηστική συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου θέτουν τη νομιμότητα, τη συνεδρίαση αλλά και όλες τις αποφάσεις που “έλαβαν” δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κίνδυνο!

Κατά την άποψη μου η συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου είναι άκυρη και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, μη γενόμενες.

“Συνεδριάσεις” με αλχημείες στην Ελληνική Δημοκρατία  δεν γίνονται.

Εκ του θεσμικού μας ρόλου και εξ όσων προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις οφείλουμε να απευθυνθούμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου και στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου ο δήμος της Κω να επανέλθει τόσο στα δημοκρατικά έδρανα του δημοτικού συμβουλίου όσο και στα πλαίσια της νομιμότητας.

Κλείνοντας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, διευκρινίζω ότι σας απευθύνομαι με σεβασμό ως δημοτική σύμβουλος  πέρα από παρατάξεις και παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές μας και σας ζητώ να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν απέναντι στους πολίτες.

Με τιμή 

Ρούφα Ιωάννα

Δημοτική σύμβουλος Δήμου Κω

https://www.karagilanis.gr/files/egk_163_2020_ypes.pdf

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A0%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-1%CE%91%CE%95?inline=true 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/04/egk40-31032020.pdf

  

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, στο γραφείο του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Λεονταρίτη με επίκεντρο το νησί της Τήνου

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, στο γραφείο του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Λεονταρίτη με επίκεντρο το νησί της Τήνου Στη σύσκεψη συμμετείχαν

©2020 radioproto.gr