Η Ιωάννα Ρούφα καταγγέλλει την δημοτική αρχή για μεθοδεύσεις στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας

Το μαρτυρούν πλέον οι δημότες.

 Τα τεκταινόμενα στο δήμο της Κω έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 

 Το μαρτυρεί η διαμορφωμένη αλαζονική και ανέντιμη συμπεριφορά  της δημοτικής αρχής. 

 Το μαρτυρεί η πεισματική άρνησή της στο διάλογο και τα δημοτικά συμβούλια.

  Το μαρτυρεί η ασυνέπεια της σε όλα τα μεγάλα θέματα που ανοίγει.

 Είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να τα τρέξει αφού σπαταλιέται σε επικοινωνιακά και μόνο  παιχνίδια.

 Το μαρτυρεί η αδιαφάνεια στις αναθέσεις . 

 Το φωνάζει η απαράδεκτη διαχείριση που υφίσταται η κοινωνία με τις προσλήψεις .

 Το μαρτυρούν οι ίδιοι οι δημότες.  

 Χωρίς δελτία τύπου προχώρησαν στις οχτάμηνες συμβάσεις.

 Με διαδικασίες 24 ωρου οι προσλήψεις των τετράμηνων για να καλυφθούν ημέτεροι, αδέλφια, μάνες, παραταξιακά στελέχη, χειροκροτητές που πάσχουν από υπαρξιακά προβλήματα.… προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα. (όποιος προσεβλήθη να σηκώσει το χέρι)

 Το μαρτυρούν οι ίδιοι δημότες:  Δείτε τι μας απέστειλαν!

Στις προσλήψεις για τις καθαρίστριες των σχολείων που έγιναν πριν από   20 μέρες έδωσαν λάθος  email  για τις ενστάσεις των απορριφθέντων μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα.

 Δείτε τι έλεγε η προκήρυξη:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών 4 η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kos.gr  

 Δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί σε ποιο email καλούσαν τους απορριφθέντες να καταθέσουν τις ενστάσεις τους! 

Η φωτογραφία ελήφθη από συνδημότη μας που ήταν στην λίστα των απορριφθέντων και πριν ο ίδιος ενημερώσει το δήμο ότι το email για τις ενστάσεις οι οποίες έπρεπε να κατατεθούν σε 48 ώρες ήταν λάθος! Αντί για hr@kos.gr πρότειναν το gr@kos.gr 

 Οι ενστάσεις πήγαν στα αζήτητα μας κατήγγειλαν συνδημότες μας που φοβούνται να μιλήσουν… 

 Ο δε συνδημότης μας που αντελήφθη το λάθος και το φωτογράφησε, βρέθηκε- δικαίως- και μετά την ένστασή του από τους προσωρινούς πίνακες των απορριφθέντων, στους τελικούς των προσληφθέντων. 

 Για του λόγου το αληθές δείτε την φωτογραφία:

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by