Ας μιλήσουμε για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δεσμευτεί για την δημιουργία ενός κράτους σύγχρονου και αποτελεσματικού, φιλικού προς τον Πολίτη. Ένα κράτος που θα στηρίζεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην αξιολόγηση και στην αξιοκρατία.

Στα πλαίσια επίτευξης αυτού του στόχου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία, τα οποία έχουν προβλεφθεί στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPR) και η δημιουργία κεντρικού κόμβου (portal), όπου θα είναι συγκεντρωμένα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι με το δημόσιο.

Ένα σημαντικό υποσύστημα αυτού του κεντρικού κόμβου, θα μπορούσε να είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιχειρήσεων.

Όποιος έχει ασχοληθεί άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, θα έχει σίγουρα αντιμετωπίσει το δαιδαλώδες σύστημα δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις διάφορες υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος για να μπορέσει να φτάσει σε σημείο να λειτουργήσει, να παράγει και τελικά να συνεισφέρει στην πραγματική οικονομία της χώρας, θα πρέπει πρώτα να διέλθει από τις συμπληγάδες πέτρες της τοπικής Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), της Υπηρεσίας Δόμησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ν. Αιγαίου, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κλπ., για να καταλήξει στην «απλουστευμένη» διαδικασία της υποβολής Γνωστοποίησης Λειτουργίας.

Ο υπάλληλος ή ο λειτουργός της μίας υπηρεσίας, εκτός του ότι πρέπει να ενεργήσει μέσα στο πρωτότυπο καθεστώς πολυνομίας και ασάφειας νόμων, παράγει το δικό του χαρτοβασίλειο που διασταυρώνεται με το χαρτοβασίλειο της άλλης υπηρεσίας, δυσχεραίνοντας τις ζωές όλων των εμπλεκομένων.

Επειδή για τον δυνητικό επιχειρηματία, σημασία έχει ο προορισμός και όχι αυτό το δύσκολο χρονοβόρο και πολυέξοδο ταξίδι, προτείνω τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιχειρήσεων.

Η ιδέα του ηλεκτρονικού φακέλου επιχειρήσεων είναι να υπάρχει η δυνατότητα σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, να αναρτώνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σχέδια και έντυπα – τεκμήρια του κάθε νομικού προσώπου. Στο λογαριασμό της κάθε επιχείρησης θα έχει πρόσβαση ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους κωδικούς του taxisnet και επιπλέον όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Τέλος, θα υπάρχει ιστορικό καταγραφής για την κάθε πράξη που έγινε, από ποιον και πότε, με άμεση ενημέρωση των σχετιζόμενων υπηρεσιών και φυσικά του επιχειρηματία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο:

ü Προάγεται η διαφάνεια.

ü Διευκολύνεται το έργο των ελεγκτών καθώς θα υπάρχει διασύνδεση των υπηρεσιών.

ü Εξοικονομούνται πολύτιμες εργατοώρες.

ü Αυξάνεται η παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

ü Περιορίζεται η χρήση χαρτιού.

ü Εξοικονομείται χώρος από τα αρχεία των υπηρεσιών.

ü Διευκολύνονται τα Α.μεΑ.

ü Εκμηδενίζεται η πιθανότητα απώλειας εγγράφων είτε από τις υπηρεσίες, είτε από τον πολίτη.

ü Παρέχεται άμεση πρόσβαση σε όλο το ιστορικό μιας επιχείρησης.

ü Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα ειδικά στα μικρά νησιά μας, όπου δεν υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες.

Ως αρχιτέκτονας μηχανικός έχω σχεδιάσει, μελετήσει, επιβλέψει και αδειοδοτήσει μεγάλο αριθμό καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλα τα Δωδεκάνησα και γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσα από τεχνοκρατικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Ξεκινάμε μαζί για μια νέα πορεία, προσαρμοσμένη στο τώρα.

 

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by