Ευχαριστήριο για την ανακαίνιση του Ι. Π. Αγίου Ελευθερίου (Ενορίας Αγίων Πάντων)

Ευχαριστήριο για την ανακαίνιση του Ι. Π. Αγίου Ελευθερίου (Ενορίας Αγίων Πάντων)

Ἡ Ἐνορία Ἁγίων Πάντων Κῶ ἀνακοινώνει ὅτι ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων καί ἀποκαταστάθηκε πλήρως τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, πού βρίσκεται στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, καί εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν, ἰδιαιτέρως δέ τούς:

1) Αἰδεσ. Οἰκον. Νικόλαο Γρύλλη, 2) Δῆμο Κῶ, 3) Ἀλέξανδρο Ἀτσᾶ, 4) Γεώργιο Μανούσογλου, 5) Δημήτριο Πουλιό, 6) Ἀχιλλία Κοντοβεροῦ, Ἐλευθερία Κοντοβεροῦ καί Θεόδωρο Πουλιό, 7) Βασίλειο Παπαστεργίου, 8) Ἀσλάνη Χόνδρο, 9) Νικόλαο καί Ἰωάννα Πατάκου, 10) Ξενοδοχεῖο Palm Beach, οἰκογενείας Καματεροῦ, 11) Στυλιανό Κώστογλου, 12) Νικόλαο Τρακόσσα, 13) Στέφανο Τρουμούχη, 14) Πέτρο Πέτσιο, 15) Σταμάτιο καί Ἀντώνιο Τσιμισίρη, 16) Πέτρο Πετρή, 17) Στυλιανή Βρούβα, 18) Μαρία Παπαποστόλου, 19) Μιχαήλ Πατάκα, 20) Παναγιώτη Χαδούλη, Νικήτα Χαδούλη, Χρύσανθο Χαδούλη, Βασίλειο Χόνδρο, Βαγιανό-Ἰωάννη Κώστογλου, Νεκτάριο Πατάκο, Νικόλαο Μανούσογλου, Σταμάτιο Μανούσογλου καί τόν μικρό Στέφανο Χαδούλη, 21)

Σεβαστό Κώστογλου, 22) Ἀλέξιο Καλογεράκη, 23) Θεόδωρο Βρέλο καί Σία, 24) Σύνδεσμος Ἰδιοκτητῶν Ταξί Κῶ, 25) Γεώργιο Πατάκο, 26) Πέτρο Κώστογλου, 27) Τίς κυρίες τῆς Ἐνορίας πού ἀνέλαβαν τή διευθέτηση καί τήν καθαριότητα τοῦ χώρου, 28) Βασίλειο Κωνσταντούλια, 29) Θωμᾶ Altin Elezi, 30) Διονυσία Πατάκου, 31) Κυριάκο Κώστογλου, 32) Σταμάτιο Κριμίζη, 33) Χρυσοκώνα Χαδούλη, 34) Εὐάγγελο Κλαδᾶ, 35) Σταμάτιο Μάμμη καί Διονυσία Φωλιᾶ, 36) Μιχαήλ Ζερβᾶνο, 37) Ἀντώνιο καί Σταμάτιο Κουρζῆ.

Τό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου οἰκοδομήθηκε μετά τήν Ἐνσωμάτωση σέ οἰκόπεδο δίπλα ἀπό τό σπίτι τοῦ δασκάλου Κωνσταντίνου Μανώλακα, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐνῶ κρύβονταν μαζί μέ ἄλλους κατοίκους τῆς περιοχῆς γιά νά προστατευτοῦν ἀπό τούς βομβαρδισμούς, ἐπικαλοῦνταν τόν Ἅγιο μέ πίστη.

Τήν ἀνέγερση, πού ἔγινε τόν Αὐγουστο τοῦ 1948, ἀνέλαβαν ὁ Θεόδωρος καί ἡ Ἐρατώ Παυλάκη. Τά ἐγκαίνια πραγματοποιήθηκαν ἀπό τόν Μητροπολίτη Κώου Ἐμμανουήλ στίς 15 Δεκεμβρίου 1948.

Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς

Ὁ Προϊσταμενεύων

Οἰκονόμος Ἀναστάσιος Τσουκνιᾶς

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr