Ερώτηση Νικητιάδη: Κίνδυνος παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τις καθυστερήσεις της Κυβέρνησης

Ερώτηση Νικητιάδη: Κίνδυνος παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τις καθυστερήσεις της Κυβέρνησης

Την πλήρη ανικανότητα και έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πλευρά της Κυβέρνησης ως προς την ενσωμάτωση σημαντικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην Εθνική Νομοθεσία, φέρνει με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης Βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα όπως επισημαίνεται στην επίκαιρη ερώτηση, η χώρα μας κινδυνεύει να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 (CSRD). Η συγκεκριμένη οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί έως την 6η Ιουλίου και μέχρι στιγμής η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Η επίκαιρη ερώτηση κατατέθηκε τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η συγκεκριμένη οδηγία της ΕΕ απαιτεί από μία σειρά επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν σε ειδική ενότητα των εκθέσεων διαχείρισης τους, τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των επιπτώσεων της επιχείρησης σε θέματα βιωσιμότητας. Αυτό διασφαλίζει πως επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των εταιρειών στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των οικονομικών κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και άλλα ζητήματα βιωσιμότητας.

Η οδηγία αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 6 Ιουλίου 2024 και μέχρι στιγμής ούτε έχει κατατεθεί προς ψήφιση, ούτε υπάρχει κάποια ανακοίνωση από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης περί δρομολόγησης της νομοθέτησης της. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην αγορά καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις που αφορά η οδηγία θα πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο μετά την 6η Ιουλίου, το οποίο όμως ακόμη δεν υφίσταται και κανείς δε γνωρίζει, ούτε το ακριβές περιεχόμενο του, ούτε το χρονοδιάγραμμα για να τεθεί σε ισχύ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησης, η Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη. Αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια οικονομία σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική, στην οποία θα έχουν μηδενιστεί έως το 2050 οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου . Αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ο εναρμονισμός της συγκεκριμένης οδηγίας θα ενισχύσει την κοινωνική οικονομία της αγοράς της ΕΕ, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι θα είναι έτοιμη για το μέλλον και ότι θα προσφέρει σταθερότητα, απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις.

Ο κ. Νικητιάδης ερωτά τον αρμόδιο υπουργό, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στην ενσωμάτωση της παραπάνω οδηγίας; και πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση να θέσει σε διαβούλευση και να φέρει στο Εθνικό Κοινοβούλιο την συγκεκριμένη οδηγία;

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr