ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Share This Post

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εργαζομένων στα πλαίσια του έργο της Δ.Υ.Π.Α «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών του Ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, από τις οποίες 12 ώρες θα είναι με δια ζώσης κατάρτιση, 48 ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 20 με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400 ευρώ, 5 ευρώ/ώρα. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή στις εξετάσεις. Με την επιτυχή συμμετοχή ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει πιστοποίηση καθώς και ολόκληρο το ποσό. Εάν αποτύχει θα λάβει το 70% του ποσού.
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Να είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω

gov.gr

ακολουθώντας τo σύνδεσμο

https://www.gov.gr/…/katartise…/katartisi-ergazomenon

εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet.

Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής»
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Υπεύθυνη Δήλωση μέσω

gov.gr

, στην οποία θα δηλώνει ότι: . Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations). Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να απευθύνεται προς: ΔΥΠΑ.

Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος (δεν είναι υποχρεωτικό).
Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησης σας , αποθηκεύστε την και στείλτε στο email μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα
Δηλώστε τώρα συμμετοχή!
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 2761062139

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Εργαστήριο “Τέχνη & Μουσική”

Εργαστήριο “Τέχνη & Μουσική” Ο Δήμος Κω ως Επικεφαλής Εταίρος της 55ΠΕ ΚΩ διοργανώνει «Εργαστήριο Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και Καλλιτεχνικό Εργαστήριο» με Θέμα: «Τέχνη και

©2020 radioproto.gr is made with by