«Εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων
χειριστών ταχύπλοων σκαφών»

1. Ανακοινώνεται ότι πρόκειται διενεργηθούν εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού
ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών την 30 & 31 Μαρτίου 2021
στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 30 Μαρτίου και περί ώρα 09:00
θα διεξαχθεί η θεωρητική (γραπτή) εξέταση και αντίστοιχα την Τετάρτη 31 Μαρτίου η πρακτική
εξέταση την ίδια ώρα.
2. Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου (τηλέφωνο
2241028666).
Εκ της Λιμενικής Αρχής

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by