Εξήντα (60) άτομα, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, θα προσλάβει ο Δήμος Κω

Εξήντα (60) άτομα, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, θα προσλάβει ο Δήμος Κω

Εξήντα (60) άτομα, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, για το Διδακτικό Έτος 2023 – 2024, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσλάβει ο Δήμος Κω:

– 14 άτομα Μερικής απασχόλησης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, και

– 46 άτομα Πλήρους απασχόλησης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων.

Αιτήσεις κατατίθενται, από Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως επίσης οι οδηγίες και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου ΚΩ www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό ΣΟΧ 2/2023 και να την υποβάλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kos.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Ακτή Κουντουριώτη 7.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου 2023

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου 2023 Ο Δήμος Κω με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Τιγκάκι στον κεντρικό

©2020 radioproto.gr