Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω την Τετάρτη

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 19.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα α) στην υπ’ αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/2020) και β) στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

· Έγκριση προσχεδίου Καταστατικού της Α.Ε. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία:

«ΚΩ.ΑΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,

με έδρα τον Δήμο Κω & Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, λόγω νεότερων στοιχείων.

(Εισηγητής : Δήμαρχος Κω, κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by