Δύναμη Αλλαγής προς Γ. Καλλούδη για επιστολή: “Κύριε πρόεδρε, η επιστολή σας είναι απαράδεκτη και άνευ αντικειμένου, αντιδημοκρατική, και αντιαυτοδιοικητική”

Δύναμη Αλλαγής προς Γ. Καλλούδη για επιστολή: “Κύριε πρόεδρε, η επιστολή σας είναι απαράδεκτη και άνευ αντικειμένου, αντιδημοκρατική, και αντιαυτοδιοικητική”

Προς: κ. ΚαλλούδηΙωάννη

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω

ΚΟΙΝ.: Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλη μας έκπληξη και απορία, παραλάβαμε την με αρ. πρωτ. 26/15-05-2020 επιστολή σας με θέμα «Υπόμνηση».

Έκπληξη γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησί μας, να εγκαλείται το 50% των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , δηλαδή των σύνολο των εκλεγμένων 2 παρατάξεων που εκπροσωπούν το 52% του κωακού λαού για μη τήρηση των υποχρεώσεων του.

Απορία για την χρονική συγκυρία που επιλέξατε, εν μέσω δηλαδή μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης που απλώνεται σε όλο τον πλανήτη και που εξελίσσεται σε μια νέα οικονομική κρίση για την πατρίδα μας και για το νησί μας.

Κύριε πρόεδρε, η επιστολή σας είναι απαράδεκτη και άνευ αντικειμένου, αντιδημοκρατική, και αντιαυτοδιοικητική.

Είναι απαράδεκτη και άνευ αντικειμένου καθώς δεν υπάρχει καμιά αναιτιολόγητη απουσία από τα καθήκοντα μας, το αντίθετο μάλιστα.

Για την συνεδρίαση της 29.04.2020 αναγκαστήκατε να την ματαιώσετε καθώς υπήρξε σύσσωμη αντίδραση των 3 άλλων παρατάξεων του Δ.Σ. στην απαράδεκτη επιλογή σας, να συνεδριάσει το Δ.Σ. δια περιφοράς παρότι η αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση του ( στις 03 Απριλίου) είχε γίνει επιτυχώς τεχνικά με τηλεδιάσκεψη. Άρα η ευθύνη για την μη παρουσία μας είναι αποκλειστικά δική σας.Επιπρόσθετα η συνεδρίαση αυτή πάσχει από νομιμότητα σύγκλησης, καθώς οι δια περιφοράς συνεδριάσεις αφορούν μόνο κατεπείγοντα θέματα, προϋπόθεση που δεν άλλαξε ακόμα και με την Π.Ν.Π.

Ακολούθησε στις 29 Απριλίου αίτημα σύσσωμης της δημοτικής ομάδας μας, για έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για να συζητήσει το φλέγον τότε ζήτημα της μεταφοράς της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους στην Περιφέρεια. Αντί για την άμεση σύγκληση του οργάνου επιλέξατε ως δημοτική αρχή να παρουσιάζεται τις απόψεις σας (που οδηγούν σε ξεπούλημα σημαντικές επενδύσεις και μια ολόκληρη υπηρεσία του Δήμου μας) σαν απόψεις του Δήμου Κω, χωρίς να εκφραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε σύγκληση του οργάνου προχωρήσατε μόνο αφού είχατε σιγουρευτεί ότι ο σχετικός νόμος θα είχε ψηφισθεί. Έτσι λοιπόν καλέσατε συνεδρίαση στις 06.05.2020, μαζί με άλλα θέματα, με την σχετική ψηφοφορία να έχει ολοκληρωθεί στην Βουλή των Ελλήνων την προηγούμενη ημέρα 05.05.2020. Η αντιδημοκρατική και αντιαυτοδιοικητική συμπεριφορά σας είναι λοιπόν αυτή που οδήγησε στην μη συνεδρίαση του οργάνου.

Στην συνέχεια και παρότι επανειλημμένα με επιστολές και δελτία τύπου σας είχαμε καλέσει να συγκαλέσετε το σώμα με φυσική παρουσία ή συνδυασμό

φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης εσείς επιμείνατε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 11.05.2020, με την διαδικασία του 1/3 των μελών.

Είναι αντιδημοκρατική, και αντιαυτοδιοικητική γιατί το αίτημα μας για συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης , είναι βαθιά πολιτικό και αφορά την εξασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργία των θεσμών, που είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας πάντοτε, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν μέσω πανδημίας, ζήτημα που έχει αναδειχθεί από πολλές πλευρές και σε εθνικό επίπεδο.Το αίτημα μας αυτό τέθηκε την περίοδο που ως χώρα και ως νησί εξερχόμασταν από τα μέτρα πλήρους απομόνωσης που λήφθηκαν από την Πολιτεία ώστε να περιοριστεί/ διακοπεί η εξάπλωση του κορονοϊού, θεωρώντας ότι είναι η κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε και ως Δήμος σε αντίστοιχες κινήσεις.

Να δείξουμε δηλαδή και εμείς ως μέλη των θεσμικών οργάνων του Δήμου μας, ότι μπορούμε και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης να τηρούμε και τα όργανα διοίκησης να επιτελούν το έργο τους, με την πλήρη συμμετοχή και έκφραση όλων των μελών τους.

Είχε προηγηθεί σε όλο το διάστημα έξαρσης της πανδημίας η πλήρης συμμετοχή των μελών που προέρχονται από την παράταξη μας, σε όλα τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπωνστις συνεδριάσεις που γίνονταν είτε δια περιφοράς (δηλαδή μόνο με την γνωστοποίηση της ψήφου μέσω emailή τηλεφώνου)είτε δια τηλεδιάσκεψης.

Δυστυχώς αυτή η επιστολή έρχεται σε συνέχεια της μέχρι τώρα λάθος λειτουργίας σας ως πρόεδρος , λειτουργία που συνεχώς σας επισημαίνουμε κατά τις συνεδριάσεις του οργάνου από την έναρξη της θητείας σας.

Ενδεικτικά να σας υπενθυμίσουμε την μη αποστολή εισηγήσεων για θέματα της ημερήσιας διάταξης, την συνεχή εισαγωγή εκτάκτων θεμάτων που δεν είναι έκτακτα (μια διαδικασία παράνομη, που μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση δεκάδες αποφάσεις), την άοκνη προσπάθεια σας να περιοριστεί ή να εκμηδενιστεί η ελεύθερη έκφραση των μελών του ΔΣ με συνεχείς παρεμβάσεις κατά τις τοποθετήσεις τους, ή την παράλειψη διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, όπως είναι οι ανακοινώσεις και η δευτερολογία.

Επιπλέον η παράλειψη σας να συγκαλέσετε έκτακτο συμβούλιο τις 2 φορές που σύσσωμη η δημοτική μας ομάδα το ζήτησεαλλά και η εισαγωγή έξι (6) εκτάκτων θεμάτων στην τελευταία συνεδρίαση που διεξήχθη ως 3η με το 1/3 των μελών, ενέργεια που θα οδηγήσει σε ακύρωση αυτών των αποφάσεων και ζημία του Δήμου.

Κύριε πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιμένετε σε αυτή σας την στάση που τραυματίζει το κύρος του δημοτικού συμβουλίου, την κοινωνική συνοχή του τόπου μας και οδηγεί σε διάσπαση δυνάμεων την ώρα που η ενότητα είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ήδη στην σύγκληση του συμβουλίου με φυσική παρουσία έχει προχωρήσει 2 φορές ο πρόεδρος της Κοινότητας Ασφενδιού, στις 15.05 και στις 25.05και ο πρόεδρος της Κοινότητας Πυλίου στις 19.05 με παρουσία και μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Κατόπι των ανωτέρω σας καλούμε να λειτουργήσετε επιτέλους ως πρόεδρος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να καλέσετε σε συνεδρίαση με φυσική παρουσία όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δυνατότητα που δεν είχε καταργηθεί ούτε κατά την έξαρση της πανδημίας, όπως ρητά

αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023

1) Κυρίτσης Γιώργος

2) Γερασκλής Δαυίδ

3) Ζερβός Μανώλης

4) Κιάρης Μηνάς

5) Κρητικός Αντώνης

6) Μαραγκός Σεβαστιανός

7) Μουζουράκης Θεόφιλος

8) Παπαχρήστου Ευτέρπη

9) Παρισίδου Σμαραγδή

10) Πή Βασιλεία

11) Σιφάκης Ηλίας

12) Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γεμάτοι επικίνδυνες λακκούβες οι δρόμοι της Κω

Γεμάτοι επικίνδυνες λακκούβες οι δρόμοι της Κω Πηγή: www.vimatisko.gr Καθημερινά είναι τα παράπονα και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε από αναγνώστες για τις εκατοντάδες επικίνδυνες λακκούβες

Αθλητικά Νέα

ΑΕΤΟΣ ΚΩ: Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του ο προπονητής του συλλόγου Απόστολος Παπανικολάου για το 2024

ΑΕΤΟΣ ΚΩ: Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του ο προπονητής του συλλόγου Απόστολος Παπανικολάου για το 2024 Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του

©2020 radioproto.gr