“Δύναμη Αλλαγής” για Μεταναστευτικό στο Πυλί

Share This Post

«Όταν προειδοποιούσαμε για όλα αυτά, κάποιοι πετούσαν αετό ( όπως ο σημερινός δήμαρχος) και κάποιοι άλλοι υπονόμευαν την Κω και έβαζαν πλάτη για τη δημιουργία hot spot.»

Με αφορμή τη χθεσινή Λαϊκή Συνέλευση που συνεκάλεσε το Κοινοτικό Συμ-βούλιο Πυλίου από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

‘’ Οι θέσεις της Δύναμης Αλλαγής και του Γιώργου Κυρίτση για το μετανα-στευτικό, είναι γνωστές σε όλους.

Έχουν διατυπωθεί δημόσια και ξεκάθαρα.

Η δημοτική αρχή του Γιώργου Κυρίτση αντιστάθηκε σθεναρά στην δη-μιουργία hot spot στην Κω και στοχοποιήθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.

Με έκπληξη βλέπουμε σήμερα κάποιους που είτε ήταν απόντες και σιω-πούσαν είτε συναινούσαν στη δημιουργία του hot spot , να ‘’ ανακαλύ-πτουν’’ την πραγματικότητα.

Μάλιστα χρησιμοποιούν και την φράση του Γιώργου Κυρίτση ‘’ να βγει η Κως έξω από τον χάρτη της διαχείρισης του μεταναστευτικού’’.

Αν δεν ήταν καιροσκόποι του χειρίστου είδους, θα ήταν υποκριτές.

Στην πραγματικότητα βέβαια είναι και τα δύο.

Ο Γιώργος Κυρίτσης και τα στελέχη της δημοτικής του αρχής, δικαιώθηκαν σε ότι έλεγαν. Είχαν προβλέψει πως θα εξελισσόταν η κατάσταση με τη δη-μιουργία του hot spot.

Όταν προειδοποιούσαμε για όλα αυτά, κάποιοι πετούσαν αετό ( όπως ο σημερινός δήμαρχος) και κάποιοι άλλοι υπονόμευαν την Κω και έβαζαν πλάτη για τη δημιουργία hot spot, μόνο και μόνο για να πάνε κόντρα στο Γιώργο Κυρίτση. Αδιαφορώντας αν πήγαιναν κόντρα και στην ίδια την Κω.

Η Κως έχει μία και μόνη επιλογή: να μην αποδεχτεί καμία δομή .

Να απαιτήσει την αναστολή λειτουργίας του hot spot και στο νησί να φιλο-ξενείται αριθμός που να αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού της Κω, δηλαδή 300 άτομα που θα μπορούν να μείνουν σε κατοικίες.

Αν υιοθετήσει αυτή τη θέση ο σημερινός Δήμαρχος , θα είμαστε μαζί.

Η Κως δεν είναι φυλακή, δεν προσφέρεται ως τόπος διαχείρισης του μετα-ναστευτικού.

Μόνο επικίνδυνοι και ανεύθυνοι άνθρωποι θα σκέφτονταν να μετατρέ-ψουν ένα νησί-τουριστικό προορισμό σε χώρο εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών.

Απευθυνόμαστε στους πολίτες της Κω. Προειδοποιούμε για μία ακόμα φο-ρά: στο Πυλί πάνε να δημιουργήσουν μια Νέα Μόρια με αυτό που σχεδιά-ζουν να κάνουν.

Και πολύ σύντομα θα αποκαλυφθεί ο ρόλος όλων και ιδιαίτερα κάποιων που έχουν μπει σε συζητήσεις για αντισταθμιστικά οφέλη ως προς τη λει-τουργία αυτής της δομής που πολύ σύντομα θα έχει 10.000 και πλέον πα-ράνομους μετανάστες, ασχέτως του τι λένε διάφοροι.’’

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΥ   απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, κ. Νίκου Νικολή, στην ανοικτή επιστολή των Δ.Σ. των

Ενημέρωση

Την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στις νησιωτικές περιοχές ζήτησε ο Ιωάννης Παππάς με κοινοβουλευτική του παρέμβαση

Την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στις νησιωτικές περιοχές ζήτησε ο Ιωάννης Παππάς με κοινοβουλευτική του παρέμβαση Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παππάς πραγματοποίησε κοινοβουλευτική παρέμβαση

©2020 radioproto.gr is made with by