Δύναμη Αλλαγής για ανασφάλιστα οχήματα του Δήμου: ” Με ένα από τα ανασφάλιστα αμάξια γύριζε αντιδήμαρχος του και έκανε δηλώσεις σήμερα… Δεν είναι μόνο ψεύτης είναι και επικίνδυνος”

Δύναμη Αλλαγής για ανασφάλιστα οχήματα του Δήμου: ” Με ένα από τα ανασφάλιστα αμάξια γύριζε αντιδήμαρχος του και έκανε δηλώσεις σήμερα… Δεν είναι μόνο ψεύτης είναι και επικίνδυνος”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

‘’ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΨΕΥΤΗΣ’’

 

Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ – Κως 2023 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εξακολουθεί ο κ. Νικηταράς με το ύφος και το ήθος που τον διακρίνει, όχι μόνο να κοροϊδεύει τον κόσμο αλλά και απροκάλυπτα να λέει ψέματα.

Όλα τα οχήματα του δήμου λέει είναι ασφαλισμένα.

Από πότε και πόσα είναι ασφαλισμένα;

Η ίδια η σύμβαση λέει από την ημέρα υπογραφής.

Χθες υπογράφηκε αυτή.

¨Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΕΣ

Συνολική Δαπάνη: 21.268,77€

Στην Κω, σήμερα στις 6η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας

Τετάρτη μεταξύ:

· Του Δήμου Κω, που εδρεύει στην οδό Ακτή Κουντουριώτη 7 , 85300 Κως με ΑΦΜ

997918919 ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Θεοδόση Α. Νικηταρά,

Δήμαρχο Κω, ….. και

· Του οικονομικού φορέα Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών “Η ΕΘΝΙΚΗ”

ΑΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ που εδρεύει στην Λ.Συγγρού 103-105,Τ.Κ.117 45, Αθήνα

με ΑΦΜ:094003849 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον

κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλο του Ευάγγελου με ΑΔΤ: ΑΡ 121420 , και την κα. Ελισάβετ

Καραγιαννοπούλου του Κων/νου με ΑΔΤ : ΑΡ Ξ 167274…¨

Η αλήθεια στα ψέματα του κ. Νικηταρά για την εταιρεία και τους τοπικούς αντιπροσώπους….

Και για να τελειώνουμε με τον κ Νικηταρά και δεν θα επανέλθουμε για το θέμα, ενδεικτικά καταγράφουμε την αλήθεια, από την βάση δεδομένων του Υπουργείου. Έχουμε τα αρχεία από αυτήν.

Ας την διαψεύσει.

Όχημα: ΚΗΥ 9308 7/7/22 ώρα 5:40:52μμ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Όχημα: ΚΗΥ 9326 7/7/22 ώρα 5:39:58μμ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Όχημα: ΚΗΥ 9341 7/7/22 ώρα 6:49:27μμ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Όχημα: ΚΗΙ 9128 7/7/22 ώρα 7:02:16μμ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Όχημα: ΚΗΥ 5094 7/7/22 ώρα 8:21:11μμ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Με ένα από αυτά γύριζε αντιδήμαρχος του και έκανε δηλώσεις σήμερα…

Δεν είναι μόνο ψεύτης είναι και επικίνδυνος.

Και επειδή υπάρχει Δημόσια Αρχή που ελέγχει τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους την καλούμε, πριν είναι αργά, να κάνει τη δουλειά της όπως οφείλει.»

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr