Δύναμη Αλλαγής: Βράδυ Σαββάτου, με ΚΥΑ, επεκτείνουν το hot spot στο Πυλί και δη-μιουργούν τη νέα Μόρια

Δύναμη Αλλαγής: Βράδυ Σαββάτου, με ΚΥΑ, επεκτείνουν το hot spot στο Πυλί και δημιουργούν τη νέα Μόρια

Από τη δημοτική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023 εκδόθηκε η ακό-λουθη ανακοίνωση :

‘’ Πριν από λίγες ώρες, με ΚΥΑ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Μετανά-στευσης, αποφασίστηκε η επέκταση του hot spot στο Πυλί, με την προσάρ-τηση και άλλων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η δημοτική αρχή συνελήφθη και πάλι σε βαθύ ύπνο ή μάλλον προσποιείται ότι κοιμάται όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις.

Το μόνο που ενδιέφερε τον κ.Νικηταρά ήταν να του εγκρίνουν μια θέση έμμισθου μετακλητού συμβούλου για το μεταναστευτικό. Τον προκαλέσαμε να απαντήσει αν υπάρχει έγγραφο αίτημα του για αυτό προς το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν απάντησε.

Η επέκταση των εγκαταστάσεων για τους παράνομους μετανάστες και πρό-σφυγες σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθ-μός τους.

Η σιωπή της δημοτικής αρχής έχει πάψει να είναι ύποπτη. Αποτελεί προϊόν συμφωνίας και συναλλαγής. Πάνω σε αυτή τη βάση συγκροτήθηκε αυτή η ετερόκλητη παράταξη.

Ουσιαστικά στο Πυλί δημιουργείται μια νέα Μόρια, δημιουργούνται ακραί-ες συνθήκες και τίθεται σε κίνδυνο όλο το νησί.

Η θέση της Δύναμης Αλλαγής είναι ξεκάθαρη, δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ : δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ αυτές τις δομές, θα συνε-χίσουμε να ζητάμε να βγει η Κως έξω από το χάρτη των hot spot και της διαχείρισης του μεταναστευτικού με αυτό τον επαίσχυντο τρόπο που επέ-λεξαν άλλοι για μας .

Άμεσα θα πρέπει να συγκληθεί το δημοτικό συμβούλιο και να ληφθεί από-φαση ενάντια στην ΚΥΑ, να τερματιστεί κάθε είδους συνεργασία και συναλ-λαγή με όλους αυτούς που μετατρέπουν την Κω σε αποθήκη ανθρώπων.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω, από

Πολιτική

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (INSULEUR) και

©2020 radioproto.gr