ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ: «ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΨΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ»

Στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ είχαν προσφύγει ο κ. Νικηταράς, ο υποψήφιος πρόεδρος του στην Καρδάμαινα κ. Ψύρης Γιώργος και ο κ. Χρυσόπουλος Ηλίας, κουνιάδος του κ. Ψύρη και πατέρας του σημερινού αντιδημάρχου Οικονομικών, κατά του απο-τελέσματος των εκλογών, αμφισβητώντας την ετυμηγορία των πο-λιτών που επέλεξαν πρόεδρο τον Νίκο Πόγια δίνοντας πλειοψηφία στη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Σημειώνομαι τότε με Δ.Τ. ότι:

«Το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κοινοτικό Συμβούλιο της Καρδάμαινας δεν τους «έκατσε» όπως το υπολόγιζαν.

Έτσι επέλεξαν να αξιοποιήσουν την ομάδα δημάρχων και κατέ-φυγαν στη δικαιοσύνη για να ακυρώσουν τη θέληση των πολι-τών.»

Πλέον με την απόφαση της Διακιοσύνης η ένσταση των κ.κ. Νικη-ταρά –Ψύρη- Χρυσόπουλου απορρίφτηκε και πρόεδρος στην Καρ-δάμαινα οριστικά είναι ο κ. Νίκος Πόγιας με την πλειοψηφία να ανήκει στη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ, όπως ήταν και η θέληση των πολιτών.

Και αυτή όμως η απόφαση φαίνεται ότι τους κακοφάνηκε για να οδηγηθεί ό αντ’ αυτού κ. Αβρίθης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου να δηλώνει ότι : «γνωρίζαμε την απόφα-ση του δικαστηρίου….αλλά προσφύγαμε…»

Ταυτόχρονα ανακοινώνει και την προσφυγή στα ποινικά δικαστή-ρια για παράνομες μεταδημοτεύσεις, όπως είπε, αλλοδαπών αγνο-ώντας προφανώς (!!!!) ότι οι αλλοδαποί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μεταδημοτεύουν αλλά εγγράφονται νόμιμα στους ε-κλογικούς καταλόγους του τόπου διαμονής τους.

Επιβεβαιώνουν λοιπόν την κοινή διαπίστωση ότι, έτσι θα πορευ-τούν τα τέσσερα χρόνια που θα έχουν τις ευθύνες του δήμου.

Εμείς τους επαναλαμβάνουμε: Το παρασκήνιο και η δικολαβίες δεν ήταν ποτέ τρόπος διοίκησης. Αν πιστεύουν ότι θα το επι-τρέψουμε να το ξεχάσουν.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γ. Χατζημάρκος: Στο ζήτημα του Αιγιαλού και Παραλίας, η ίση μεταχείριση και η ισονομία των νησιών της Δωδ/σου αποκαταστάθηκε

Γ. Χατζημάρκος: Στο ζήτημα του Αιγιαλού και Παραλίας, η ίση μεταχείριση και η ισονομία των νησιών της Δωδ/σου αποκαταστάθηκε Από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο

©2020 radioproto.gr