Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω: Εκλογές στις 27 Φεβρουαρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος καλεί τα μέλη του να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση και στις εκλογές για την, κατά τα προβλεπόμενα από το καταστατικό του ανάδειξη νέου Δ. Σ. το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του (Ιπποκράτειο Μέλαθρο) στην Κω.

Εις περίπτωση μη «απαρτίας» θα ορισθεί νέα ημερομηνία.

Δικαίωμα συμμετοχής εις τα ανωτέρω έχουν όσα Μέλη του ΔΙΙΚ είναι ταμειακώς

«τακτοποιημένα».

Υποψηφιότητες για Μέλη του Δ. Σ. υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία του ΔΙΙΚ στην Κω: Πλατάνι – Ασκληπιείο, 85300 ή στο email: ihfkos@gmail.com μέχρι και τις  22 Φεβρουαρίου 2021.

Υπεύθυνοι οργανώσεως Γενικής Συνέλευσης και εκλογών: κ. Φρατζή Μαρία, 2242022131 και κ. Διακογιάννης Θεοδόσης, 2242022131 και 6947891781.

Εκ μέρους του Δ. .Σ. – ΔΙΙΚ

Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

Αριστοτέλης Α. Παυλίδης         Νικόλαος Παπαντωνίου

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by