Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στις 10 και 17 Αυγούστου, επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε νέα τακτική επαναληπτική συνεδρίαση την ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 το μεσημέρι, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ. 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 163/33282/29-05-2020 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάταξη του αρθρ. 96 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1) Λήψη απόφασης για τη μεταφορά και συστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

2) Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΤΤ Κω). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

3) Λήψη απόφασης επί αιτήματος εγκρίσεως παραχώρησης μισθωτικής σχέσης επί Δημοτικού Ακινήτου στο Πάρκο Αμερικής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

4) Απόσβεση υποχρέωσης προς καταβολή μισθώματος Άμαλλου Ελπιδοφόρου του Ιωάννη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

5) Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγίσματος (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

6) Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Γεωτεχνική έρευνα και γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης του κυττάρου Α στο ΧΥΤΑ Νήσου Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

7) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση νέων οδών και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Πυλίου» (Α.Μ. 21/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

8) Διακοπή Εργασιών Έργου: «Ανάπλαση τμήματος οδών στην Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας: «Από πλατεία ταξί έως κεντρική πλατεία & τμήμα παραλιακής οδού έως παιδική χαρά» με (Α.Μ. 30/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

9) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου, κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. Κω» (Α.Μ. 60/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση τμήματος οδού Αρτεμησίας»(Α.Μ. 37/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αμανιού Δ.Κ. Πυλίου – Έργα γεφύρωσης στην περιμετρική οδό Αμανιού» (Α.Μ. 49/2015). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι» (Α.Μ. 50/2015). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

13) Διακοπή έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (ΛΑΜΠΗ – ΛΑΓΚΑΔΑ – ΠΛΑΤΑΝΙ)», (Α.Μ. 10/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

14) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινοχρήστων χώρων στη Νήσο Κω – Έργα διευθέτησης κοίτης ρέματος στην περιοχή «Άγιος Ελευθέριος» πόλης Κω» (Α.Μ. 4/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

15) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας στην περιοχή «Τσουκαλαριά» σχεδίου πόλεως Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας» (Α.Μ. 31/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

16) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών έργου: «Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)» (Α.Μ. 3/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

17) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου του άρθρου 4 του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

18) Χορήγηση αδειών σε ζωγράφους χειροτέχνες για την διάθεση έργων τέχνης – καλλιτεχνημάτων – χειροτεχνημάτων του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

19) Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου λόγω θανάτου του κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 23/του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

20) Καθορισμός της αξίας τμημάτων προερχόμενα από την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης γηπέδων εγκαταστάσεων εκ του ακινήτου με ΚΜ 350Α γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας “IKOS ARIA A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

21) Καθορισμός της αξίας γης τμήματος εμβαδού 10.412,485 τ.μ. εκ του ακινήτου με Κ.Μ. 583 γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

22) Γνωμοδότηση επί του αιτήματος των αδελφών Χατζηγεωργίου κληρονόμων Σταματίου Χατζηγεωργίου περί παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τμήμα της Τ.Δ. 212 (ΚΜ 949) αγροκτήματος Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

Γραφείο Τύπου

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες Πηγή: www.vimatisko.gr Μπορεί τα επεισόδια στο Πυλί ανάμεσα στους μετανάστες

Αθλητικά Νέα

Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες! 

Κολάζ φωτογραφίας: Aegeanews.gr Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες!  Η ολοκλήρωση του διήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας

©2020 radioproto.gr