Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20 και 21/6/24

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20 και 21/6/24

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20-06-2024 ημέρα Πέμπτη από 08:00 έως 13:00 κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του Μαρμαριού, στο Μαρμάρι, στο νησί της Κω.

 

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 08:00 και στις 13:00 στις περιοχές Μαρμάρι και Μαστιχάρι, στο νησί της Κω.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 21-06-2024 ημέρα Παρασκεύη από 08:00 έως 11:00 κατά μήκος της επαρχιακής οδού από ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μέχρι και την είσοδο Ζηπαρίου και πέριξ της λιμνοδεξαμενής Ασφενδιού, στο νησί της Κω.

 

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 08:00 και στις 11:00 στις περιοχές Μαρμάρι, Λάμπη, Πόλη της Κω και κατά μήκος της επαρχιακής οδού από το Μαρμάρι έως την είσοδο της Πόλης της Κω , στο νησί της Κω.

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

 

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr