Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 07-08-2023 και 05/08/2023

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 07-08-2023 και 05/08/2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 07-08-2023 ημέρα Δευτέρα από 07:00 έως 09:30 κατά μήκος της επαρχιακής οδού Κω-Κεφάλου από το Μαρμαρωτό έως και τον Άγιο Πέτρο στο Πυλί, στην ευρύτερη περιοχή στο Πυλί και στο Τιγκάκι, στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 09:30 έως 12:00 κατά μήκος της επαρχιακής οδού Κω- Κεφάλου από την Λίμνη του Πυλιού μέχρι και την βιοτεχνία επίπλων ΠΙΚΟΥΛΑΣ, στο νησί της Κω.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 05/08/2023 Σάββατο από 10:00 έως 11:00 στην περιοχή Μαστιχάρι, στο νησί της Κω.

 

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρικού ρεύματος από 09:00 έως 12:00 στην περιοχή Λαγκάδα πίσω από το Εβραϊκό νεκροταφείο, στο νησί της Κω.

 

 

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

 

 

 

 

 

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr