Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 03-09/04-09 και 05-09-2023

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 03-09/04-09 και 05-09-2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 03-09-2023 ημέρα Κυριακή από 06:00 έως 08:00 στο ορεινό Ασφενδιού στο νησί της Κω.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 04-09-2023 ημέρα Τρίτη από 08:00 έως 14:00 στο Κακό Πρινάρι και συγκεκριμένα πέριξ του 1ου&3ου Γυμνασίου στην Πόλη της Κω στο νησί της Κω.

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 05-09-2023 ημέρα Τρίτη από 08:00 έως 14:00 στο Κακό Πρινάρι και συγκεκριμένα πέριξ του 1ου&3ου Γυμνασίου στην Πόλη της Κω στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

 

 

 

 

 

 

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr