Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδρίαση 20ης Φεβρουαρίου 2023

Share This Post

Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδρίαση 20ης Φεβρουαρίου 2023 

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Έργου (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου δημοτικής αγοράς» με Α.Μ. 4/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

3. Ενημέρωση για την έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου της εταιρείας «Βιοτεχνία Τυποποίησης ΜελιούΑ.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο: «ΒΙΜΕΛ» όπως αυτή κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κω από το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Δημοσιονομικών Ελέγχων στις 19-12-2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

4. Λήψη απόφασης για εκκαθάριση και λύση της εταιρείας «Βιοτεχνία Τυποποίησης Μελιού Α.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο: «ΒΙΜΕΛ» – Σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

 

 

 

Σημείωση για τη μεικτή συνεδρίαση:

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

(α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή

(β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η αναλογία για την παρουσία των συμμετεχόντων από κάθε παράταξη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων έχει ως εξής:

Ø «Ισχυρή Κως»: 8 συμμετέχοντες (περιλαμβάνεται ο Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς)

Ø «Δύναμη Αλλαγής Κως 2023»: 6 συμμετέχοντες

Ø «Όραμα και Δράση»: 2 συμμετέχοντες

Ø «Λαϊκή Συσπείρωση»: 1 συμμετέχουσα

Ø Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1 συμμετέχων

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Παρασκευή 17-2-2023 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ι. Χρυσουλάκη στη Λ.Δ. του Κονγκό

Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ι. Χρυσουλάκη στη Λ.Δ. του Κονγκό Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Αθλητικά Νέα

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΈΚΤΗΣΕ ΤΟ ΧΆΛΚΙΝΟ ΜΕΤΆΛΛΙΟ ΣΤΑ 60Μ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΣΤΊΒΟΥ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΈΚΤΗΣΕ ΤΟ ΧΆΛΚΙΝΟ ΜΕΤΆΛΛΙΟ ΣΤΑ 60Μ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ  ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΣΤΊΒΟΥ           Ο Έλληνας Παγκόσμιος πρωταθλητής Κωνσταντίνος Χατζηεμμανουήλ,

©2020 radioproto.gr is made with by