Δημοτική Επιτροπή Κω : Συνεδριάζει εκτάκτως Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 

Δημοτική Επιτροπή Κω : Συνεδριάζει εκτάκτως Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη1 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 22η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/23, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (2ο στάδιο κατακύρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας) για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΒΟΛΚΑΝΙΑ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ» (Α.Μ.:05/2022).

1. Η έκτακτη σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι για την ανάληψη κύριας νομικής δέσμευσης για το ανωτέρω έργο έχει τεθεί καταληκτική ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2024, διαφορετικά η απόφαση ένταξης μπορεί να ανακληθεί.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κασσιώτη Γεωργία

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

  Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

   Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

©2020 radioproto.gr