ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου «Εξορθολογισμός Ύδρευσης Νισύρου», που στόχο έχει την καλυτέρευση του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό του Μανδρακίου  Νισύρου και την πιο αποδοτική διανομή νερού. Ο Δήμος προέβη στην αλλαγή 420 υδρόμετρων.

Τα έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Για την ύδρευση Μανδρακίου ολοκληρώθηκε μελέτη πριν δύο  μήνες για την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης και εντός του μήνα θα ολοκληρωθεί η μελέτη αποχέτευσης.

Το 2014 παραλάβαμε τη Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης Νισύρου (ΔΕΥΑΝ) με χρέος που υπερέβαινε τα 250.000 ευρώ. Με την οικονονομική κατάσταση που βρισκοταν η ΔΕΥΑΝ ήταν αδύνατον να εκτελεστεί κανένα έργο και πολλές φορές εμεναν απληρωτοι οι υπάλληλοι. Η απορρόφηση της ΔΕΥΑΝ από το Δήμο πριν δύο χρόνια έχει δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο μας να μπορεί να προχωρήσει στις μελέτες για τα αναγκαία έργα όπως είναι η αλλαγή δικτύου ‘Υδρευσης – Αποχέτευσης στο Μανδράκι, η εγκατάσταση δικτύου ‘Υδρευσης – Αποχέτευσης στους Πάλλους και η επέκταση δικτύου αποχέτευσης στα Νικειά. Για το έργο της ‘Υδρευσης των οικισμών Εμπορειού – Νικειών το οποίο δημοπρατήθηκε πρίν ένα χρόνο, θα ξεκινήσουν οι εργασίες πολύ σύντομα μετά την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Το έργο αυτό αφορά στη μεταφορά νερού μέσω αγωγών από την αφαλάτωση στους οικισμούς Εμπορειό και Νικειά. Ένα άλλο πολύ σπουδαίο έργο, η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, είναι έτοιμο προς χρηματοδότηση και δημοπράτηση.

 

 

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr