Δημαιρεσίες στο Δήμο Λειψών 

Μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, συγκλήθηκε την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα: «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου Λειψών», κατά τις οποίες εξελέγησαν:

Για το προεδρείο:

Πρόεδρος: Θεολόγος Γαμπιέρης

Αντιπρόεδρος: Τσαλίκη Πελαγία

Γραμματέας: Κλάψη Ευαγγελία

Για την Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη:

1. Πρόεδρος , Φώτης Μάγγος (δήμαρχος)

2. Κλάψη Ισιδώρα

3. Λαουντού Ευαγγελίστρα

4. Βαβουλάς Κωνσταντίνος

5. Πατέλλης Δημοσθένης

6. Καΐρης Άγγελος

7. Καρύδη Ουρανία

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Μπουράκης Κων/νος

2. Τσαλίκη Πελαγία

3. Παπαμανώλη Τσαμπίκα

4. Κλάψη Ευαγγελία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Παράλληλα ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος, προχώρησε με απόφασή του στον ορισμό των αντιδημάρχων ως εξής:

· Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και Αντιμετώπισης προβλημάτων καθημερινότητας,

Δημοσθένης Πατέλλης

· Αντιδήμαρχος διοικητικών, οικονομικών και πληροφορικής ,

Ευαγγελίστρα Λαουντού

· Αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού,

Ισιδώρα Κλάψη

Τις επόμενες ημέρες θα μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες προς τους αντιδημάρχους με νέα απόφαση δημάρχου.

 

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by