ΔΕΥΑΚ: Συνεδριάζει δια περιφοράς την Παρασκευή – Δείτε τα θέματα 

Share This Post

ΔΕΥΑΚ: Συνεδριάζει δια περιφοράς την Παρασκευή – Δείτε τα θέματα 

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ την Παρασκευή 29-07-2022 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματος έργου».

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (Τμήμα ΙΙ, διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού)

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την για την Ομάδα Β (Ασφαλτόμιγμα ψυχρό) της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος»

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων – υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων – πιεστικών συγκροτημάτων» (υπ΄αριθ. 12/2022 μελέτη) Τμήματος Ι .

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή του αποφρακτικού με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 116798 ΙΧ»

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Επείγουσα ανακατασκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων λόγω κατάρρευσης εντός πόλεως Κω».

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμέτοχης, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Δαπάνη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας 2022-2024» .

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών».

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού»

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Α (Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ) της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος»

11. Έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Κατασκευή νέας δεξαμενής στη Καρδαμαινα».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω».

13. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας για την έκδοση έγκρισης τύπου ειδικού σκοπού για τo αποφρακτικό με αρ. κυκλ. ΜΕ 73552 ΙΧ (αρ. 2322/18-5-2022 απόφαση κατακύρωσης της Γεν. Διευθύντριας)

14. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο Α8».

15. Έγκριση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας των υπ΄ αριθ. 6FPNXXMJ2NNS84043 και 6FPNXXMJ2NNS84042 πλαισίων ΙΧ αυτοκινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

16. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2022.

17. Ορισμός υπολόγου για την προπληρωμή δαπάνης από εργοταξιακό τριφασικό Νο3 σε οριστικό τριφασικό Νο3 δεξαμενή ΔΑΜΑΚΟ – ΚΑΨΑΛΙΑ ΠΥΛΙΟΥ.

18. Ορισμός υπολόγου και έγκριση δαπάνης και εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Κακιά Σκάλα Δ.Κ. Κεφάλου.

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Η Λίτσα Φτακλάκη υποψήφια με τη ΝΔ;

  Η Λίτσα Φτακλάκη υποψήφια με τη ΝΔ; Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του «ΒτΚ» και Ράδιο Πρώτο η κα. Λίτσα Φτακλάκη θα είναι παρούσα

©2020 radioproto.gr is made with by