ΔΕΥΑΚ Κω: Πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Share This Post

ΔΕΥΑΚ Κω: Πρόσληψηη11 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά ένδεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του σε υπηρεσίες της. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία (1) θέση Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Ε, μία (1) θέση Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού και εννέα (9) θέσεων Υ.Ε. Εργάτες με χρονική διάρκεια σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπου απαιτείτε).

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για τυχόν εμπειρία.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για δήλωση τυπικών προσόντων.

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 κωλύματος οκταμήνου.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 μη χρήσης άδεια ειδικού σκοπού.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Δήμου Κω www.deyakos.gr όπου μπορεί να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος όπως και να εκτυπώσει τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2021) και τα

απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1/2021 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: k.mouras@deyakos.gr

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή διασποράς του covid-19 η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22420-23915 εσωτερικό 112.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 22/02/2021 έως και Τετάρτη 24/02/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Εμπορικός σύλλογος Κω: ΔΕΙΤΕ το Εορταστικό Ωράριο των Χριστουγέννων

Εμπορικός σύλλογος Κω: ΔΕΙΤΕ το Εορταστικό Ωράριο των Χριστουγέννων Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων που αρχίζει την ΚΥΡΙΑΚΗ 11

Ενημέρωση

Διαβεβαιώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης προς το Μάνο Κόνσολα για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Ειρηνοδικείου Καλύμνου

Διαβεβαιώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης προς το Μάνο Κόνσολα για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Ειρηνοδικείου Καλύμνου Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας, με έγγραφη

©2020 radioproto.gr is made with by