Δήμος Λέρου: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2023

Δήμος Λέρου: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2023

Α/ Όσοι επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου (Πεζοδρόμιο – Πλατεία) για το έτος 2023 και δεν είχαν ενοικιάσει χώρο για το 2022, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο Εσόδων του Δήμου και να καταθέσουν φάκελο έως την 30/06/2023 με τα εξής δικαιολογητικά:

1/ Αίτηση

2/ Υπεύθυνη Δήλωση

3/ φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ ή αντίστοιχη εκτύπωση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων της ψηφιακής πλατφόρμας.

4/ Δημοτική Ενημερότητα.

5/ Μία πρόσφατη Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

6/ Σχεδιάγραμμα μηχανικού, με συντεταγμένες κορυφών και υπολογισμό επιφανείας,σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή e-mail στο esodondlerou@yahoo.com), εφόσον έχει θεωρηθεί από τον κ. Φιλιππίδη Γεώργιο (Πολεοδομία Λέρου).

 

 

 

Β/ Όσοι είχαν ενοικιάσει χώρο (Πεζοδρόμιο – Πλατεία) για το έτος 2022 και επιθυμούν τον ίδιο χώρο για το 2023 και εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου να υποβάλλουν την αίτησή τους (χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό) και να πληρώσουν το Τέλος Κοινοχρήστων χώρων του τρέχοντος έτους, έως την 30/06/2023.

 

 

 

Γ/ Όσοι επιθυμούν την ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου (Αιγιαλό & Παραλία) για τα έτη 2023-2025, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο Εσόδων του Δήμου και να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1/ Αίτηση

2/ Υπεύθυνη Δήλωση

3/ φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ ή αντίστοιχη εκτύπωση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων της ψηφιακής πλατφόρμας.

4/ Έναρξη εργασιών

5/ Δημοτική Ενημερότητα.

6/ Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη – τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών και υπολογισμό επιφανείας από μηχανικό, σε έντυπη (4 αντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή (αποστολή e-mail στο esodondlerou@yahoo.com), εφόσον έχουν θεωρηθεί από τον υπεύθυνο μηχανικό του Δήμου (κ. Έλληνα Χ.)

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Περιοδεία Διοίκησης στη Ρόδο και την Κω | Χορηγήσεις €350 εκατ. σε επιχειρήσεις των δύο νησιών την τελευταία τριετία

Περιοδεία Διοίκησης στη Ρόδο και την Κω | Χορηγήσεις €350 εκατ. σε επιχειρήσεις των δύο νησιών την τελευταία τριετία Διήμερη περιοδεία πραγματοποιεί η Διοίκηση της

Ενημέρωση

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Κω εορτάζει την επέτειο ίδρυσής του με μεγάλη «πράσινη» δράση για μικρούς και μεγάλους στην Μαρίνα Κω

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Κω εορτάζει την επέτειο ίδρυσής του με μεγάλη «πράσινη» δράση για μικρούς και μεγάλους στην Μαρίνα Κω 146 χρόνια από την

©2020 radioproto.gr