Δήμος Κω: 15 νέες στάσεις λεωφορείων μέσω του “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

Ένα έργο ακόμη, που προτάθηκε από το Δήμο Κω τον Δεκέμβριο του 2019, εντάχθηκε πριν από μια εβδομάδα στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και χρηματοδοτείται με 50.000 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση 15 στάσεων αστικής συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συνολικά θα κοστίσει 54.867,15 € με το επιπλέον της χρηματοδότησης κόστος να καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο προγραμματισμός, η διεκδίκηση και χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του εξοπλισμού και της εικόνας του νησιού μας, εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου μας για ανανέωση της Κω ως τουριστικού προορισμού, με στόχο την στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by