Δήμος Κω: Προσλήψεις για την αστική συγκοινωνία

Δήμος Κω: Προσλήψεις για την αστική συγκοινωνία

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη κατεπειγουσών & εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων:

– έξι (06) ατόμων, ειδικότητας «ΔΕ οδηγών»,

– έξι (06) ατόμων, ειδικότητας «ΔΕ Εκδοτών Εισιτηρίων»,

– ενός (01) ατόμου, ειδικότητας (ΔΕ Σταθμαρχών), και

– ενός (01) ατόμου, ειδικότητας «ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων»,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 ανακοίνωση του Δήμου Κω (ΑΔΑ:6Ε37ΩΛΕ-ΧΧ6).

 

Η σχετική ανακοίνωση, όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω (www.kos.gov.gr ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στο email: hr@kos.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως, 1ος όροφος, τηλ: 2242360-481, –489, -450,

από την Δευτέρα 13/05/2024 έως και την Πέμπτη 16/05/2024.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr